PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Рецензиран доклад за България вече онлайн – продукти Евростат Новини

Евростат има удоволствието да обяви още един рецензиран доклад Трети кръг от партньорски проверки на Европейската статистическа система (ESS). – Рецензиран доклад за България – вече публично достъпен Специализирана уеб страница на Евростат И на Сайт на Националния статистически институт на България.

Докладът е изготвен след посещение за партньорска проверка в България от специален екип от четирима експерти, включително един от Евростат. Това посещение се проведе от 28 март до 1 април 2022 г. в хибридна форма.

Партньорските проверки на националните статистически системи се извършват от външни експерти (от и извън ЕСС) и следват същата методология. Това включваше попълване на въпросници за самооценка от няколко статистици, последвано от посещение за партньорска проверка. Резултатите представляват рецензиран доклад, съдържащ експертни препоръки за подобрение и план за действие за справяне с тези препоръки, разработен от Националния статистически институт на проверяваната страна.

Настоящият трети кръг от партньорски проверки на ESS ще се проведе до началото на септември 2023 г. От края на юни до декември 2021 г. се проведоха осем партньорски проверки на ESS: четири от тях виртуални и четири физически. Единадесет от 12-те партньорски проверки, планирани за 2022 г., вече са извършени (Люксембург, Ирландия, Дания, България, Австрия, Полша, Испания, Холандия, Португалия, Малта и Гърция) по физически или хибриден начин. Останалите 11 партньорски проверки са планирани за 2023 г.

За всеки от 31-те членове на ESS окончателните доклади и съпътстващите планове за действие за напредък ще бъдат публикувани своевременно уебсайт на Евростат.

16 Принципи на Практическия кодекс на ESS


READ  Бомбени заплахи към училища разтърсват България преди изборите

За повече информация:

За да се свържете с нас, вижте нашето посещение Потребителска поддръжка страница.

За запитвания от пресата, моля свържете се с нас Медийна поддръжка.