PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Индустриална България: Ревизирана тръжна оферта по чл. 149, ал. 6 от Закона за публичното издаване на ценни книжа (ЗППЦК) от Bulls AT, София, с цел закупуване на акции на Индустриален холдинг България АД.

На 15.9.2021 Получено е съобщение в Индустриален холдинг България АД в съответствие с чл. 152, ал. 4 Във връзка с чл. 151, ал. 3. 149 от ЗППЦК с ревизирана тръжна оферта по чл.За 6От POSA ОтБулс АД, София, Индустриален холдинг България купува 23 690 662 акции с право на глас от други акционери на PLC.Тръжната оферта се предлага на всички акционери на Индустриален холдинг България АД, с изключение на тези изпълнители, които имат броя на акциите, посочени в тези споразумения, и изпълнители, които следват политика на публично управление без публични акции. Търговско дружество

Във връзка с необходимостта от чл. 152, ал. 4 Във връзка с чл. 151, ал. 4 от ЗППЦКПреработената тръжна оферта за закупуване на акции на Индустриален холдинг България АД от Булс АД е включена в това съобщение.

Комисията за финансов надзор все още не е обявила ревизираната тръжна оферта.

Отричане

Индустриално владение България АД. Публикувано това съдържание 15 септември 2021 г. И носи единствена отговорност за съдържащата се в него информация. Разпространява се от Общ, Нередактиран и немодифициран, на 16 септември 2021 06:01:01 UTC.

READ  Протестиращи срещу ваксините се опитват да щурмуват българския парламент