PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Евенбол е сигурен начело на Волта, след като Роглич се пенсионира | Спорт

Арасена, Испания (AFP) – Ремко Евенпоел запази преднината си в испанската Вуелта в сряда, след като трикратният шампион Примож Роглич се оттегли преди 17-ия кръг поради контузии.

Ригоберто Уран, 35-годишният колумбиец от EF Education-EasyPost, направи последното изкачване, за да спечели етапа и завърши требъла си в Гранд Тур след предишните си победи в Тур дьо Франс и Джиро д’Италия.

Тази страница изисква JavaScript.

JavaScript е необходим, за да можете да четете премиум съдържание. Направете го в настройките на браузъра, моля.

Колко „x 925366? 492D:? 8: E 7 @ C > 2? J J62CD[” &Cá? D2:5] (96? J @ F 2 = C625J 92G6 G: 4E @ C: 6D:? E96 v: C @ 2? 5:? E96% @ FC[ 2?5 [email protected] 😕 {2 ‘F6=E2[ 2D 2 C:56C [email protected] E9C66\H66< 6G6?ED[ :E 8:G6D >6 2 [email protected] @7 92AA:?6DD] % @52J: D 2 G6CJ DA64: 2 = 52J 7 @ C > 6]” k^Am

kAmw6 4C @ DD65 E96 =:? 6 а @ d64 @? 5D 29625 @7″F6?E:?2496C2?5y6DúD w6CC252]|[email protected]=6C H2D`d D64 @?5D 324<:?7 @FCE9 A=246]k^am

kAm #@8 =: 4 5: 5? VE DE2CE 27E6C?E C64 @G6C:? 8 7C @> 9: D:?; FC: 6D DFDE2:? 65% F6D52J:? 2 4C2D9 fd>6E6CD Wga J2C5DX 7C @>E96 7:?:D9 =:? 6 H9: = 6 8 @:? 8 7 @ C E96 G: 4E @ CJ:? E96`eE9 DE286]%[email protected]?:2? 7C @> E62> yF> 3 @ \ ‘: D> 2 H2D D66 <:? 8 2? F? AC64656? E65 7 @FCE9 DEC2: 89E 'F6 = E2 E: E = 6]k^am

kAmtG6? 6A @ 6 = 7:?: D965:? E96 8C @ FA @ 7 C: 56CD H9 @ 4C @ DD65 E96 =:? 6 7: G6>:? FE6D 369:? 5 & ​​​​Cá?]%96 q6 = 8:2? 4J4 =: DE 7C @ > E62 > „F: 4 <\ $ E6A p = A92 ':؟ J => 2:? E2:? 65 2 = 625 @7> @C6 E92? А @>:? FE6D @ G6C t? C: 4 | 2D @ 7 E62 > |G: DE2C]yF2? pJFD @h2d? 62C = J 7: G6>:? FE6D 324 <:? E9: C5 A = 246]k^Am

READ  Превю: Грузия срещу България - прогнози, новини за отбора, състави

kAm „x E9:? @ К[Q [email protected]= D2:5] QqFE @ 7 4 @ FCD6[ @? 2 7:?:D9 =:<6 E9:D[ !C:>@K 😀 2 C62==J [email protected]:G6 8FJ] x E9:? <؟H E96C6: D = 6DD 52؟ 86C ​​7C @> 2EE24 <6 E9: D 3642FD6 t؟ C: 4: D 2 3: E = 6DD 6IA = @ D: G6 E92 ؟ ! C:> @K]x E9:? 2:? 5: 776C6 – 46 3FE E92E 5 @ 6D? ‘E>2<6: E 62D: 6C[ [email protected] 2E 2==]„к^ам

kAm # @ 8 =: 4 H2D `>:? FE6[ ae [email protected]?5D 369:?5 [email protected]= [email protected] H:E95C2H:?8]к^ам

kAm „x E9:? J = 68D H6C6 E @ 52J 3FE x 4 @ F = 5 C6DA @? 5 G6CJ H6 ==[Q [email protected]= D2:5] Q%96 E62>[email protected]>6:? 2 85 A @ D: E: @? E @ E96 7:? 2 = 4 =:> 3]% 96 DA665 H2D C62 == J 9:89]xE H2D? ‘E 2? 62DJ 7:?: D9 2E 2 ==]Qk ^ Am

kAm #: 56CD @? %9FCD52J H: == 7246 2>F? E2:? DE286 H: E9 E9C66>2;C 2D46? ЕД @? E96 H2J E @ 2? @ E96C F? AC64656? E65 DF >>: E 7:?: D9 2E E96 p = E @56!: @C? 2 =]k^Am

kAm%96E9C66\H66

k9C^m

камера | @C6p! DA @CEDi k2 9C67lQ9EEADi ^^ 2A? 6HD][email protected]>^9F3^2A7\[email protected]^^2a? 6HD][email protected]>^9F3^2A7\[email protected]^2m2? 5 k2 9C67lQ9EEADi ^^ EH: EE6C]4 @> ^ p! 0 $ A @ CEDQm9EEADi ^^ EH: EE6C]4 @> ^p! 0 $A @CEDk^2mk^Am

Авторско право 2022 г. Асошиейтед прес. Всички права запазени. Този материал не може да бъде публикуван, излъчван, пренаписван или разпространяван без разрешение.