PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

БТА.  Преките чуждестранни инвестиции на САЩ в България са се увеличили с 23% от 2016 г. до 2021 г

БТА. Преките чуждестранни инвестиции на САЩ в България са се увеличили с 23% от 2016 г. до 2021 г

София, 11 декември /Арменпрес/БТА. Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) от САЩ в България надхвърлят 5,5 млрд. лв. към края на 2021 г., докато инвестициите от Канада надхвърлят 1 млрд. лв., сочат данни на Икономическо партньорство САЩ-България II: Инвестиции, труд и търговия ( 1990). -2022) Доклад, представен в понеделник от Американската търговска камара в България (AmCham България) и изготвен от Института за пазарна икономика (ИПИ). В доклада се заключава, че американските инвестиции в България са силно подценени в официалната статистика.

Последният доклад разглежда и анализира публично достъпни данни за канадските инвестиции в българската икономика, както и за 120-годишнината от дипломатическите отношения на България със САЩ. Тя също така се интересува от развитие на двустранните икономически отношения със Съединените щати в областта на туризма, търговията и услугите. Докладът съдържа и специален раздел за 13 успешни модела на американски и канадски инвестиции в България.

Обемът на общите американски инвестиции в България, обявен в понеделник, представлява ръст спрямо данните за 2016 г. Броят на компаниите се е увеличил с 31%, а броят на заетите в тях с 43%. Приходите на компаниите с капиталово участие на САЩ (включително крайния собственик на инвестицията) са нараснали с над 43%, а преките чуждестранни инвестиции са се увеличили с над 23% или с над 1 млрд. лв.

Балансовата стойност на дълготрайните материални активи на американски компании в България надхвърли 4,1 млрд. лв. към края на 2021 г., като само през тази година са изразходвани около 280 млн. лв. за придобиване на нови активи.

Средната брутна заплата на служителите в компании с произход от САЩ е повече от два пъти над средната за страната, отбелязват авторите на доклада и добавят, че американските работодатели плащат по-високи заплати от средните за страната във всяка община и икономически сектор в България.

READ  След обаждане на непознат той прекара часове, опитвайки се да спаси хиляди попаднали в капан пчели

Разликата между данните, обработени от Националния статистически институт и Националната информационна банка, използвани в доклада, произтича от статистическия подход при определяне и измерване на преките чуждестранни инвестиции за целите на официалната статистика. БНБ се ръководи от подход, при който статистиката не дава информация за източника на капитала, който влиза в България.

По данни на БНБ обемът на преките чуждестранни инвестиции от САЩ в България не само е нараснал спрямо 2016 г., но е отбелязал и спад за петгодишния период до 2021 г. – от 1,85 млрд. лв. на 1,68 млрд. лв.

Докладът показва, че американските инвестиции в страната не са регионално концентрирани в икономически най-активните центрове, както е в 11 български общини от пет района за планиране. Канадските компании са съсредоточени в три общини.

България продължи да поддържа положителна търговия със Съединените щати през 2022 г., като износът за Съединените щати достигна 1,093 милиарда щатски долара, а вносът достигна 834 милиона щатски долара.

Главният изпълнителен директор на AmCham Иван Михайлов обърна внимание на България се присъединява към Споразуменията Артемида на НАСА През ноември. Той определи събитието като „нов момент в икономическото развитие на България и въведение в нещо съвсем ново“.

(Тази информация се публикува по споразумение между Арменпрес и БТА.)