PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

UniCredit очаква нетната печалба в България за 2022 г. да нарасне с 13% на годишна база

UniCredit очаква нетната печалба в България за 2022 г. да нарасне с 13% на годишна база

31 януари (Вижте новините) – Италианската UniCredit Group е увеличила коригираната си нетна печалба в България до около 226,5 милиона евро (245,8 милиона долара) през 2021 г. от 200,9 милиона евро, съобщи групата във вторник. Едно десетилетие, 5,2 милиарда евро.

Печалбата на УниКредит преди данъци в България нарасна до 261,3 милиона евро през 2021 г. от 209,7 милиона евро, съобщиха от банковата група в отчета си за резултатите за цялата година.

Нетната оперативна печалба е с 23% по-висока до 268,7 милиона евро, тъй като групата намали провизиите си за загуби по кредити в България до 55,75 милиона евро през 2022 г., от 63,8 милиона евро година по-рано.

Нетните приходи от лихви в българското подразделение на групата Unicredit Pulbank са нараснали с 12,6% до 298,6 милиона евро през разглежданата година, докато нетните приходи от такси са се повишили от 131,1 милиона евро до 143,9 милиона евро, показва финансовият отчет. Нетните приходи от търговия също се увеличават с 6,4 милиона евро до 56,4 милиона евро.

Общите приходи на българските операции на УниКредит са 504 милиона евро през 2022 г., което представлява увеличение от 12% на годишна база. В същото време оперативните разходи на групата в България се разширяват от 168,1 млн. евро на 179,5 млн. евро, като разходите за заплати и амортизационните разходи се увеличават.

Клиентските заеми са се увеличили с една пета до 7,9 милиарда евро, докато клиентските депозити са добавили 16,8% до 11,8 милиарда евро.

Само през четвъртото тримесечие на 2022 г. УниКредит увеличи приходите си в България с 30% до 148,5 милиона евро, като нетните лихви, таксите и приходите от търговия се повишиха.

READ  Българската "Неохим" решава техническия проблем

УниКредит Булбанк падна с едно място, за да стане вторият по големина кредитор в България с общи активи от 28,9 милиарда лева (16 милиарда долара/14,8 милиарда евро), според последните данни на централната банка, публикувани във вторник.

Общите приходи на италианската банкова група в подразделението й за Източна Европа, което включва Босна, България, Хърватия, Румъния и Сърбия, са нараснали с 11% на годишна база до около 2 милиарда евро, докато нетната печалба е нараснала с 24% до 718 милиона евро. каза УниКредит.

($ = 0,9213 евро)

УниКредит Булбанк АД е една от най-големите банки в Югоизточна Европа и потърсете справка Топ 100 банки