PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Standard & Poor’s потвърждава рейтинга на София на „BBB-„, със стабилна перспектива  Икономически новини в България

Standard & Poor’s потвърждава рейтинга на София на „BBB-„, със стабилна перспектива Икономически новини в България

Агенцията за кредитен рейтинг заяви в изявление в петък, че перспективата за рейтинга на София е стабилна.

Standard & Poor’s също каза в изявлението:

Дългосрочният рейтинг за София по същество отразява нашия дългосрочен рейтинг за България.

Определихме дългосрочния кредитен рейтинг на София на дългосрочния кредитен рейтинг на България „BBB-“. Според нас София не отговаря на критериите, според които бихме оценили една местна или регионална власт (МРГ) по-високо от нейното суверенно правителство.

Въз основа на основните кредитни предимства на София и в съответствие с нашите критерии, ние оценяваме самостоятелния кредитен профил на София (SACP) на „bbb“. Самостоятелният кредитен профил не е рейтинг, а средство за оценка на присъщата кредитоспособност на местно и регионално правителство (LRG), като се приеме, че няма таван на суверенния рейтинг.

Нашата оценка отразява изключителната ликвидна позиция на града и силната финансова гъвкавост, базирани на неговата значителна автономност в управлението на местните приходи. Тази гъвкавост обаче е донякъде ограничена от нежеланието на градската управа да увеличи данъците и таксите преди общинските избори през есента на 2015 г. Според нас икономическото богатство на София е средно в сравнение с международните.

Икономиката на София е ограничена от сложна, но небалансирана институционална рамка. В комбинация със слабото финансово управление, въпреки че то е в процес на укрепване, това ограничава възможността за прогнозиране на финансовите резултати на града. Мащабната програма за капиталови разходи на София вероятно ще запази нашата оценка за фискалното представяне на града на средно ниво, тъй като има вероятност дефицитите след капиталовите сметки да се разширят. Големите капиталови разходи също ще доведат до запазване на високото дългово бреме на града, включително относително висока експозиция на пазарен риск и големи условни задължения, свързани с експозицията му към общинските корпорации и общинската банка.

Ние разглеждаме икономическото богатство на София като средно спрямо световното богатство. Въпреки че БВП на глава от населението в България е сравнително нисък от около 7500 долара, ние вярваме, че София се възползва от изключително диверсифицирана икономика. Градът е и административен, финансов и икономически център на България.

Според нас София се възползва от относително висока фискална гъвкавост поради увеличените си правомощия върху местните данъци, след като централното правителство повиши горната група на данъка върху имотите. Ние обаче признаваме, че градът остава неохотен да увеличи данъците по време на настоящия анемичен икономически растеж и не очакваме да го направи през следващите две години. Освен това, като се има предвид голямото количество извънбюджетни инвестиции в инфраструктурата на града, ние допускаме, че градът може да забави някои от своите капиталови разходи, ако е необходимо.

READ  Българската ВЕЦ Горичане продава ветропарковете Горичане и Пролез на Taaleri Energia – The Sofia Globe

Силната икономическа база и устойчивостта на града подкрепят това, което считаме за средно изпълнение на бюджета, въпреки че според нас това представяне вероятно ще отслабне. В нашия основен сценарий представянето на града ще бъде повлияно от забавяне на икономическия растеж до средно 1,8% през 2014-2016 г., нежелание за увеличаване на данъците и таксите преди общинските избори през 2015 г. и нарастващи нужди от разходи.

В нашия основен сценарий очакваме градът да поддържа своя коригиран оперативен излишък (нетно от определените от централното правителство разходи и съответните приходи), като процент от коригираните оперативни приходи, на около 13% средно за периода 2014-2016 г. Въпреки че считаме това за силен излишък, вероятно е той да намалее от 25% средно между 2008 г. и 2010 г. Това се дължи най-вече на стагнацията на пазара на недвижими имоти и високите разходи за поддръжка.

Силните оперативни резултати на града помагат за финансирането на неговата амбициозна програма за капиталови инвестиции. Въпреки това, въпреки че градът получава значителни капиталови трансфери от централното правителство и субсидии от ЕС, той е принуден да съфинансира инвестиции в транспортна инфраструктура и съоръжения за третиране на отпадъци.

Съответно, нашата базова прогноза е, че следкапиталовият дефицит на града ще се разшири до средно 8% от приходите през 2014-2016 г. в сравнение със среден балансиран бюджет през 2011-2013 г.

Очакваме по-високите капиталови разходи да увеличат натрупването на дълг на София, който вече оценяваме като висок. В нашия основен сценарий техният пряк дълг като процент от оперативните приходи постепенно ще нарасне до около 105% до края на 2016 г. Що се отнася до дълга, обезпечен с данъци, който включва също дълга на общинските корпорации, които не са в състояние да се издържат ( предприятия, които се нуждаят или е вероятно да се нуждаят от… С финансова подкрепа от града), тя ще остане постоянна на около 60% от комбинираните оперативни приходи до края на 2016 г.

READ  Марк Зукърбърг: „Време е да продължим напред“ от потенциалната битка с Илон Мъск

Предполагаме, че през 2014 г. Центърът за градска мобилност (компанията, която координира услугите на градския транспорт в София) ще получи заем до 80 милиона български лева (лева), за да плати задълженията си към транспортните оператори. Въпреки че смятаме, че градът има умерен дълг, той все още е силно изложен на пазарен риск. Към 30 юни 2014 г. около 33% от дълга на града е деноминиран в японски йени и остава нехеджиран.

Оценките също са ограничени от високите условни задължения на града, които, ако бъдат напълно реализирани, ние оценяваме на по-малко от 20% от коригираните консолидирани оперативни приходи. Те включват просрочени задължения на градската топлофикация „Топлофикация“ и потенциални капиталови изисквания на Общинска банка АД.

Според нас финансовото управление на града е слабо, въпреки че е в процес на укрепване. Нейните финансови планове все още нямат дългосрочна перспектива, въпреки неотдавнашното подобряване на качеството на бюджета и степента на контрол върху държавните структури.

Продължаващите сътресения в българската политическа среда създават несигурност по отношение на развитието на междуправителствените отношения. Не можем да изключим неочаквани промени в разпределението на приходите и разходните задачи, които могат да възникнат от развиващата се, но небалансирана институционална рамка, в която функционират българските общини.
Можем да преразгледаме рейтинга на SACP надолу, ако икономиката започне да стагнира и градът не успее да компенсира икономическите трудности чрез подходящо използване на гъвкавостта на бюджета, впоследствие влошавайки изпълнението на бюджета си и натрупвайки пряк дълг над 120% от оперативните приходи.

По нашата методика ние считаме, че ликвидността на София е изключителна. Базираме нашата оценка на неговото понастоящем много силно покритие за обслужване на дълга. Неговите налични парични резерви и високият вътрешен капацитет за генериране на парични средства компенсират това, което считаме за ограничена възможност за достъп до външна ликвидност поради слабости в българската банкова система и плитки капиталови пазари.

READ  Джак Дорси, основател на Twitter, каза, че е "отчасти отговорен" за централизирането на интернет и че съжалява за това

С благоприятен дългосрочен матуритетен профил, гратисен период на главницата и структура на амортизируемия дълг, обслужването на дълга на София ще остане на ниско ниво от приблизително 6% до 7% от коригирания оперативен доход през 2014-2016 г.

Очакваме средните парични средства в града да покрият годишното обслужване на дълга през следващите 12 месеца с поне два пъти по-голяма сума. Очакваме средната парична позиция на града през 2014 г. и 2015 г., включително очакваното покритие на дефицита, да бъде около 170 млн. лв., спрямо нашата оценка от 34 млн. лв. за годишно обслужване на дълга.

Освен това очакваме капацитетът за генериране на парични средства в централната част на града да остане силен през следващите две до три години, с относително високи оперативни излишъци, покриващи годишното обслужване на дълга повече от два пъти.

Градът държи свободни парични средства по сметки и депозити в общинска банка, но ние не прилагаме никакви отстъпки за налични парични средства. Наясно сме, че банките в България са законово задължени да държат български съкровищни ​​облигации като обезпечение на общинските парични наличности в специална сметка в Българската народна банка. Ако Българската народна банка реши да преразгледа политиката си, може да преразгледаме оценката си за ликвидната позиция на града в посока надолу. Ние твърдим, че способността на града за достъп до външна ликвидност е ограничена от слабостта на местния банков сектор в България.

Стабилната перспектива отразява това за България. Всяко рейтингово действие, което предприемем за България, вероятно ще бъде последвано от подобно действие за София, стига основните кредитни характеристики на града да останат в съответствие с нашия основен сценарий.

Положителен сценарий за София няма. Това е така, защото в момента не класифицираме българските общини над нивото на суверенитет според нашите критерии.

Ние също така виждаме отрицателен сценарий като много малко вероятен, тъй като рейтингът на SACP на града е по-висок от неговия кредитен рейтинг.