PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

S&P повиши НЕК на България до „BB“, перспективата е стабилна

S&P повиши НЕК на България до „BB“, перспективата е стабилна

21 август (Вижте новините) – S&P Global Ratings повиши дългосрочния кредитен рейтинг на доставчик на българската Национална електрическа компания (НЕК) до „ВВ“ от „ВВ-“ със стабилна перспектива поради подобрените кредитни показатели, съобщи НЕК на понеделник .

Рейтингът беше повишен след силното финансово представяне на НЕК и нейната компания майка, държавния Български енергиен холдинг (БЕХ), през 2022 г., се казва в прессъобщение на НЕК.

Стабилната перспектива отразява очакванията на S&P, че БЕХ ще продължи да предоставя ликвидна подкрепа на НЕК и другите си дъщерни дружества, като същевременно поддържа ниски нива на дълга през 2023-2025 г., като същевременно подобрява профила на приходите си.

НЕК се счита за стратегически важно дъщерно дружество на БЕХ, като се има предвид ролята му на производител на водноелектрическа енергия с нулеви емисии и обществен доставчик на електроенергия в енергийния пейзаж на България, като същевременно представлява близо 20% от печалбата на компанията-майка преди лихви, данъци, обезценки и амортизации. (EBITDA).

Въпреки това рейтинговата агенция очаква независимият кредитен профил и финансовите резултати на НЕК да пострадат поради забавената либерализация на пазара на електроенергия до 2025 г.

НЕК заяви, че рейтингът на енергийната компания може да бъде допълнително повишен, ако кредитният профил на БЕХ се подобри до „bbb-“ на фона на рентабилността на групата и ясното прилагане на националните политики за енергиен преход.

НЕК отчете предварителна нетна печалба от 117,4 милиона лева (65,2 милиона долара/60 милиона евро) през първите три месеца на 2023 г. от нетна загуба от 8,6 милиона лева през същия период на миналата година, движена от приноса към националната енергийна сигурност. Финанси.

READ  Български полицаи убиха 2-ма след превишена скорост на автобус с мигранти

(1 евро = 1,95583 лева)

Присъединете се към нашия безплатен бюлетин Енергия в Югоизточна Европа.