PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Range потвърждава прогнозите за икономически растеж за 2024 г. в Централна и Източна Европа |  Икономически новини в България

Range потвърждава прогнозите за икономически растеж за 2024 г. в Централна и Източна Европа | Икономически новини в България

Базираната в Берлин агенция за кредитен рейтинг заяви в четвъртък в доклада си за суверенните перспективи за 2024 г., че се очаква тези страни да се възползват през следващата година от значително забавяне на инфлацията, добавяйки, че напредъкът в изплащането на финансиране от следващо поколение от Европейския съюз ще подкрепи икономическите растеж.

В този контекст очакваме растежът в 11-те страни от Централна и Източна Европа да нарасне до 2,5% през 2024 г. Това ще бъде подкрепено от нарастващите реални доходи и увеличеното динамично външно търсене от страна на партньорите от еврозоната, според Scope.

Икономическият растеж вероятно ще се засили до 2025 г., тъй като се очаква икономиките на 11-те страни да нараснат с 3,0%, според Scope.

Scope вярва, че финансовите перспективи на страните ще се подобрят на фона на облекчаване на ограниченията върху условията за финансиране. Ще има обаче важни разлики между страните в постигнатия напредък във фискалната консолидация. Очаква се Словакия и Румъния да отбележат най-големи бюджетни дефицити през следващата година, докато балтийските държави, Хърватия, Чехия и Словения може да отбележат дефицити от 3% от БВП или по-малко.

„Очакваме Словакия, Румъния, Естония, Полша и България да видят най-голямо увеличение на публичния дълг до 2028 г. Обратно, Словения се очаква да постигне най-голямо намаляване на публичния дълг“, се добавя в доклада.

Макроикономическите и фискални перспективи остават добри за Хърватия, според доклада на Scope. Очаква се държавното управление да има умерени дефицити през следващите години. Заедно със силния номинален растеж, съотношението на публичния дълг се очаква да се понижи под прага от Маастрихт от 60% до 2025 г., което подкрепя перспективата за рейтинга.

READ  Азербайджанската петролна и газова компания ще отвори офис в България - Novinite.com

По-рано тази година Scope преразгледа кредитната перспектива на България от стабилна на положителна въз основа на дългосрочния рейтинг на страната BBB+, отразяващ очакванията за влизане в еврозоната най-рано до 2025 г. Основната пречка е критерият за ценова стабилност на Договора от Маастрихт, който България в момента не изпълнява. Въпреки това, дори ако разликата в постигането на бенчмарка за инфлация остане, SCOPE очаква Европейската комисия да приеме гъвкаво прилагане на изчисляването на референтния лихвен процент.

Що се отнася до Словения, частното потребление ще се възползва от спада на средната инфлация до 4,0% през следващата година от 7,4% през 2023 г. Очаква се публичният дълг да се забави от 69% от БВП през 2023 г. до 61,9% до 2028 г.

Ето прогнозите на Scope за растеж на реалния БВП (pct) за четирите държави-членки на ЕС от Югоизточна Европа (ЮИЕ), плюс еврозоната:

2023 г 2024 г 2025 г
България 2.1 2.4 2.7
Хърватия 2.4 2.0 2.6
Румъния 2.0 3.0 3.4
Словения 1.3 2.2 2.7
евро-зона 0,7 1.1 1.7