PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Manabat: присъединяване към Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия (APSTE)

Manabat: присъединяване към Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия (APSTE)

Компанията извършва обширни тестове на системи за съхранение на енергия от батерии (BESS) за домове и индустрия

2023 година започна с ново секторно партньорство на икономическата група Монбат – компанията се присъедини към APSTE, с цел засилване на участието си в развитието на въглеродно-неутрални енергийни технологии, устойчива устойчивост на европейската икономика и енергийна сигурност. Членството в асоциацията е част от стратегическото планиране на Монбат за установяване на силно присъствие в сектора на Battery Energy Storage System (BESS), което беше официално обявено в края на 2022 г.

APSTE и Монбат споделят стратегическата цел на организацията за създаване на благоприятна регулаторна и бизнес среда в България, насочена към преход към устойчив и декарбонизиран енергиен сектор.

Приветстваме Moonbat като най-новия член на APSTE. Компанията е сред световните лидери в своя клас и е добър пример, че българската индустрия има сериозен потенциал в областта на нисковъглеродната енергия. Вярваме, че с общи усилия ще допринесем за развитието на устойчива енергия за бизнеса и домакинствата в странатакоментира Никола Газдов – председател на УС на APSTE.

Надяваме се, че партньорството между нас ще подобри регулаторната и пазарна среда, създавайки тласък за бързото внедряване на най-ефективния микс от устойчива енергия – ВЕИ и BESS – във всички пазарни сегменти.Това заяви Виктор Спирев – изпълнителен директор на Монбат АД.

Монбат е сред най-големите производители на индустриални батерии в Европа и затова искаме да обявим нашите сериозни ангажименти в общата кауза на енергийната система с отговорни и проактивни потребители в България – това ще бъде значителен принос не само за българската икономика, но и за опазване на околната среда.допълни Божидар Некезиев – търговски директор направление „Индустриални батерии“ на Монбат.

READ  Акциите на Meta Platforms се повишиха, след като разбиха очакванията за печалба, а разходите спаднаха

Не дава мнение

Manbat m Публикувайте това съдържание на 19 януари 2023 г Той носи цялата отговорност за информацията, съдържаща се в него. Разпространява се чрез Общнередактиран и непроменен, датиран 19 януари 2023 г. 09:10:06 UTC.