PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Fitch потвърждава B на българската Fibank, перспективата е променена на стабилна

София (България), 4 юли (Виж Новини) – Fitch Ratings потвърди Първата инвестиционна банка в България или дългосрочния рейтинг на емитента (ITR) на Fibank. [BUL:FIB] на „B“ и неговия рейтинг за жизнеспособност (VR) на „b“, като същевременно преразглежда своята перспектива до стабилна в задната част с достатъчно пространство за поемане на краткосрочни предизвикателства на работната среда.

Ревизираният перспективен рейтинг на Fibank отразява отслабването на натиска върху рейтингите на кредитора от последиците от пандемията COVID-19, подкрепено от подобряването на рентабилността на вътрешното капиталообразуване, се казва в петъчен доклад на Fitch Ratings.

Fibank напредва в разрешаването на проблемни активи, допълват от рейтинговата агенция.

Петата по големина банка в България има способността да устои на краткосрочни рискове от войната в Украйна и по-широки икономически сътресения в страната в резултат на инфлация и прекъсвания на енергийните доставки.

По-рано през юни Fibank заяви, че нейният капиталов буфер за системен риск е около 225 милиона лева (120 милиона долара/115 милиона евро), или 3% от общите рискови експозиции, плюс буфера за запазване на капитала (CCoB). Базовият собствен капитал от първи ред (CET1), изискван съгласно европейските банкови регулации, е 187,4 милиона лева, или 2,5% от общата рискова експозиция.

Плащанията на Fibank по кредитни инструменти с проблемни кредити са намалели от 444,6 млн. лв. до 396,1 млн. лв. през 2021 г., показват консолидираните данни за юни.

Fitch добави в доклада си:

„Ключови драйвери за рейтинг

Оценки за ограничения на качеството на активите: Слабите кредити и проблемните активи без кредити на ПИБ натежават върху рентабилността на банката и натоварват нейния капитал поради скромното им покритие с провизии. Това ограничава способността на банката да се конкурира с местните конкуренти в консолидиращия се български банков сектор. Стабилната перспектива отразява нашето виждане, че работната среда има достатъчно свобода за поемане на краткосрочни шокове при текущия рейтинг.

READ  Хийтроу и Гетуик: Последни съвети на външното министерство за Полша, Чехия, Румъния и България

Икономическите перспективи под натиск: Вярваме, че продължаващото икономическо възстановяване, подкрепено от фондовете на ЕС, и възможността за присъединяване към еврозоната са положителни двигатели за средносрочната до дългосрочна работна среда за българските банки. Въпреки това краткосрочните предизвикателства, произтичащи от икономическите последици от войната в Украйна и ускоряващата се инфлация, ще натежат върху качеството на активите и приходите на българските банки в близко бъдеще. В момента Fitch очаква растежът на реалния БВП на България да се забави до 3% през 2022 г. и 3,8% през 2023 г.

По-бавно подобряване на качеството на активите: Качеството на активите на ПИБ постепенно се подобри през 2021-1Q22, тъй като банката разреши някои от наследените си проблемни активи. Съотношението на необслужваните кредити на банката възлиза на 19% в края на първото тримесечие на 22 г. спрямо 24% през 2019 г., но покритието с провизии остава слабо. Активите, които включват обезценените заеми на банката и портфейла й с инвестиционни имоти, бяха иззети обратно.

Като се има предвид сложността на тези активи и умерените буфери на печалбите на банката, поглъщащи допълнителни провизии, очакваме бавен напредък в разрешаването на нейните наследени проблемни заеми. Освен това макроикономическите предизвикателства могат допълнително да удължат този процес.

Стабилна, но умерена капитализация: Капитализацията на банката балансира нейните стабилни регулаторни капиталови съотношения срещу значително капиталово бреме от необслужвани заеми. Съотношението на обикновения собствен капитал 1 (CET1) на банката възлиза на 16,1% в края на 1Q22, но необслужваните заеми представляват повече от 70% от капитала CET1.

Като се имат предвид плановете за растеж на банката и необходимостта да се усвои последната фаза от ефекта от въвеждането на МСФО 9 върху съотношението CET1 (през януари 2023 г.) от 0,9 процентни пункта, очакваме капиталовите съотношения на банката да останат умерени, предвид ефекта от лихвите. Лихвеният процент се повишава в неговия друг всеобхватен доход.

READ  България: пее интелигентен музикален проект "Intention" с участието на Рони Ромеро на Евровизия 2022

Напредък, но слаби печалби: Постоянното подобряване на генерирането на печалби на ПИБ и разумната ефективност на разходите гарантират нейната рентабилност. Разходите за обезценка на кредитите на банката са като цяло стабилни, но значително по-високи от средните за българския банков сектор и очакваме те да бъдат по-високи, тъй като банката продължава да разрешава проблемни наследени активи.

Наследените проблемни кредити възпрепятстват растежа: Бизнес профилът на ПИБ е натегнат от проблемните кредити, което ограничава способността на банката да расте. Тя беше петата по големина банка в България с 8,2% от общите активи в сектора към края на 1Q22.

Стабилно финансиране и ликвидност: Финансовият профил на ПИБ е стабилен, подкрепен от малка клиентска депозитна база и разумна ликвидност. Банковите депозити намаляват цената на средствата, като същевременно поддържат разумна стабилност. Това се подкрепя от подобряването на видимостта на банката сред клиентите на дребно и модерното предлагане на услуги.

В края на 1Q22 банката се самофинансира със 70% от своите стабилни и умерени общи заеми в клиентски депозити. Ликвидната позиция е разумна и регулаторните коефициенти на ликвидност са комфортно над регулаторните минимални изисквания.

Чувствителност към оценката

Фактори, водещи до действие за отрицателна оценка/понижаване индивидуално или колективно:
– Качеството на активите на ПИБ отслабва поради нарастване на необслужваните и лоши кредити без ясни и надеждни перспективи за бързо възстановяване. По-конкретно, съотношението NPL над 30% ще бъде намалено

– Влошаване на капиталовата позиция на банката поради натиск върху качеството на активите или слаба доходност. По-специално, ако съотношението CET1 на банката е постоянно под 15% или ако необслужваните заеми на банката надвишават нейния капитал CET1.“

READ  Български пещерни вкаменелости разкриват чудеса за ранните Homo sapiens в Европа

(1 евро = 1,95583 лева)

Първа инвестиционна банка е една от най-големите банки в AD SEE и търсете справка Топ 100 банки