PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Fitch повишава рейтинга на България за несигурност до „BB“

Fitch повишава рейтинга на България за несигурност до „BB“

София (България), 10 май (SeeNews) – Българският енергиен холдинг (BEH) повиши своя старши необезпечен рейтинг от „BB“ на „BB“ и определи рейтинг за възстановяване на RR4 за заема, изчислява Fitch в понеделник. Клас.

Fitch потвърди дългосрочните рейтинги по подразбиране на емитента на чуждестранна и местна валута (IDR) на BEH с положителна перспектива за „PP“, се казва в изявлението на рейтинговата агенция.

Оценките на BEH са премахнати от Scale Monitoring (UCO), отразявайки използването на актуализираните от Fitch критерии за корпоративно възстановяване и рейтинги на инструменти (CRR & IR). Оценките на компанията бяха поставени на Yugo след излизането на актуализираните критерии на 9 април.

Fitch каза в изявление:

„Ключови фактори за оценка

Актуализация на критериите: Актуализираните CRR и IR критерии премахнаха 2.0x-2.5x предварително оценен лимит за кредит към EPIDTA за оценка на структурната подчиненост на кредиторите на ниво майка на неинвестиционни рейтингови доставчици. В резултат на това старшият рейтинг на BEH за несигурност беше повишен до същото ниво като „PP“ IDR, а предишното ниво беше премахнато като „PP-“ с едно ниво.

Дълг в дъщерните дружества за намаляване: До края на 2020 г. 40% от коригирания от Fitch дълг е взет на ниво родител, а останалите 60% в дъщерни дружества. Понастоящем обаче очакваме делът на високия дълг в дъщерните дружества да бъде около 50% до края на 2021 г. и по-малко от 20% до 2023 г., тъй като падежът на държавното финансиране за дъщерното дружество на НЕХ. Очакваният спад подкрепи балансирането на високия рейтинг на BEH за несигурност с IDR, който продължи до 2019 г.

READ  Андора срещу България Прогнози и съвети за залагане

За ключови рейтингови фактори, основни предположения, резюме на деривати, паричен поток и кредитна структура за рейтингите на BEH вижте: „Fitch променя гледната точка на Българските енергийни холдинги в полза на суверенни действия“, от 26 февруари 2021 г. и „Fitch Bulgaria Energy hold“; Standard Outlook “, от 22 декември 2020 г.

Чувствителност на оценката

Индивидуално или колективно факторите, които водят до положително оценяване / подобрение са:

– Надграждане до България (ПЧП / Положително)

– По-силна държавна подкрепа за БЕХ, допълнителни държавни гаранции, съществено увеличение на дела на държавногарантирания дълг или парични инжекции, които ще свържат кредитния профил на БЕХ много плътно със силния кредитен профил на България.

– Нетната валута на оперативните финанси (FFO) остана под 4 пъти, силна SCP поради ниския регулаторен и политически риск, предвидимостта на високите приходи и по-доброто корпоративно управление.

Индивидуално или колективно, фактори, които водят до негативно действие / понижаване на оценката:

– Отрицателно действие срещу България

– Слаби връзки с българското правителство

– Слаб SCP, напр. FFO Net Forex 6x на устойчива основа, поради повишен регулаторен и политически риск или недостатъчна ликвидност. „