PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

EuroCC-Bulgaria Holding Първа отворена работна среща, 23 април 2021 г.

9 април 2021 г. – Финансиран от програмата на ЕС „Хоризонт 2020“ и съфинансиран от Министерството на образованието и науката – проект EuroCC (Национални центрове за капацитет в рамките на EuroHBC GU) – България HPC (високоефективен компютър), HPDA (Анализ на данни с висока производителност) ) в 33 европейски държави и AI (Изкуствен интелект).

EuroCCC-България ще организира поредица от работни срещи по проектни дейности и резултати. Първото участие, което ще бъде отворено за обществеността, ще се състои на 23 април и ще включва проекта EuroCC, алгоритъма за картата на капацитета, резултатите от първоначалните проучвания, извършени от проекта, и редица големи мащабна компютърна мащабна обработка на данни.

Програма на отворения семинар:

14:00 – 14:15 Откриване (професор Г. Ангелова, директор на IICT-PASS, проф. А. Караиванова, президент на EuroCC-България)

14:15 – 14:30 Участие на EuroHPC JU и България (професор И. Тимов – Министерство на образованието и науката, член на Управителния съвет на EuroHBC)

14:30 – 14:50 EuroCC – Цели, задачи и резултати (професор А. Караиванова, президент на EuroCC-България)

14:50 – 15:50 Предлагане на големи проекти в областта:

  • Отличен център за информация и информационни технологии (професор С. Маркенов – IICT-PASS, директор на проекта)
  • Център за върхови постижения (професор К. Степанов – Софийски университет, директор на проекта)
  • Централна способност за дигитализиране на икономиката в среда с големи данни (професор В. Кисимов – УНСС, директор на проекта)
  • Национален център за високопроизводителни и разпределени изчисления, предмет на Националната пътна карта за РИ (проф. А. Караиванова – IICD-PASS, координатор на проекта)

15:50 – 16:20 Система за картографиране на капацитета на HPC (професор Е. Атанасов, асоцииран координатор, EuroCC-България)

READ  Pasabahce инвестира 15 милиона долара в модернизация на българското стъкло

16:20 – 16:50 Дискусия

16:50 – 17:00 Завършване

Този семинар е отворен за всеки, който се интересува от темата. За да участвате, моля, регистрирайте се на следния линк, който е отворен до 21 април 2021:

https://forms.gle/M4A2VYUzMMJnNgv27

Данните за контакт ще бъдат изпратени по имейл до всеки, който се регистрира.

Проектът Euro CC се финансира от Програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ съгласно споразумение за безвъзмездна помощ 951740.


Източник: