PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Ericsson и Софийският технически университет си сътрудничат, за да подготвят българските студенти за бъдеще, готово за 5G

Ericsson (NASDAQ: ERIC) и университет по изкуствата от София Партньор за стартиране на Ericsson Educate: 5G университет в България С цел повишаване на дигиталните умения, знания и осведоменост за 5G и нововъзникващите технологии сред студентите.

България Това е първата страна, която Ericsson Той реализира Global 5G University Program като факултативна дисциплина в учебната програма за студенти от трети и четвърти курс на бакалавърска степен, както и за студенти от първа година в магистърска степен.

Осигурява 64 часа задълбочено обучение по 5G технология и стандарти. То ще се проведе на български език от преподаватели от Факултета по комуникации на базата на Ericsson Образователни материали, обхващащи 5G RAN, 5G Core и 5G Cloud. Курсът е с продължителност два семестъра през учебната 2022-2023 г.

5G е платформа за услуги и иновации, с потенциал за положително въздействие върху обществата, икономиките, хората и околната среда. Тъй като индустриите стават все по-дигитализирани, правителствата, индустриите и академичните среди трябва да работят заедно, за да изградят квалифицирана работна сила, готова за 5G.

Антонио ПасарелаПрезидент на Западните Балкани в Ericssonказва: „Това 5G образователно сътрудничество с университет по изкуствата от София Това представлява важна стъпка напред в посоката на изграждане на работна сила, готова за индустрията България Чрез стратегически партньорства между публичния и частния сектор. Младите таланти, които ще излязат от тези курсове, ще играят основна роля в ускоряването България Инициативи за дигитална трансформация, помагащи за стимулиране на следващата вълна от устойчиво и приобщаващо социално и икономическо развитие Българияводени от науката, технологиите и иновациите.

г-н Илия ИлиевДекан на Колежа по комуникации Б университет по изкуствата от СофияТой казва: „Имаме удоволствието да споделим с него Ericsson За справяне с настоящите пропуски в уменията и подготовка на учениците да бъдат готови за 5G, така че да могат да играят положителна роля в стимулирането на цифровата икономика. Ние също сме много горди с това Ericsson Той се довери на Колежа по комуникации да проведе Глобалната 5G университетска програма като избираем предмет в учебните програми на третата и четвъртата година на бакалавърската програма, както и на студентите от първа година в магистърската програма в университет по изкуствата от София. Целта на тази програма е да помогне на студентите да разберат в дълбочина въздействието на 5G върху бизнеса, операциите, компетенциите и моделите, както и социалния, технологичния и икономическия модел.

READ  Първият ръководител на Международния валутен фонд отрича да е променял доклада на Световната банка, за да задоволи Китай

EricssonЧрез своята глобална образователна инициатива Connect To Learn се ангажира да повлияе положително на един милион деца и младежи до 2025 г. чрез предоставяне на достъп до дигитално обучение и програми за развитие на умения.

(c) Електронен бюлетин за 2022 г., източник ENP Newswire