PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Dufrey United Holding Bulgarian увеличи нетната печалба за първото полугодие с 31% на годишна база

Dufrey United Holding Bulgarian увеличи нетната печалба за първото полугодие с 31% на годишна база

29 август (SeeNews) – Българска диверсифицирана Duvery United Holding Group [BUL:DUH] Компанията съобщи във вторник, че нейната консолидирана нетна печалба, без миноритарно участие, е нараснала до 45,1 милиона лева (24,9 милиона долара/23 милиона евро) през първата половина на тази година от 34,3 милиона лева през същия период на 2022 г.

Довъри обединен холдинг съобщи в междинен финансов отчет, че приходите на групата са скочили с 31% на годишна база до около 301 млн. лв. за периода януари-юни.

Нетният банков доход нараства до 114,5 млн. лв. от 90,8 млн. лв., докато нетният застрахователен доход намалява с 28% на годишна база до 1,8 млн. лв. Нетните приходи от други бизнес сектори нарастват с 22% на годишна база до 39,4 млн. лв.

Оперативните разходи на компанията нарастват с 31% на годишна база до 234,4 млн. лв. през разглеждания период, основно поради по-високите разходи за заплати, както и разходите за лихви и себестойността на продадените стоки.

Dovery United Holding Company притежава мажоритарни дялове в 17 компании, активни в различни сектори на икономиката, включително здравеопазване, строителство, банкиране, търговия на дребно, недвижими имоти и други.

Към 11:20 ч. централноевропейско време във вторник акциите на Доверие се търгуваха с ръст от 0,71% до 8,52 лв. на Българската фондова борса.

(1 евро = 1.95583 лв.)

READ  Българите гласуват за трети път тази година | Изборни новини