PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Allterco отчита печалба през първото тримесечие на 2012 г. с инвестиции в по-нататъшен растеж на бизнеса

DGAP-News: Allterco JSCo / Ключова дума(и): Тримесечен отчет / Междинен отчет / Тримесечни резултати
Allterco отчита печалба през първото тримесечие на 2012 г. с инвестиции в по-нататъшен растеж на бизнеса
30.05.2022 г. / 21:45 ч
Издателят носи изцяло отговорността за съдържанието на тази реклама.

Allterco отчита печалба през първото тримесечие на 2012 г. с инвестиции в по-нататъшен растеж на бизнеса

  • Консолидираният оперативен приход се увеличава с 14,6% до 17,6 милиона лева (9,0 милиона евро)*; Коригирани за деконсолидация на азиатския телекомуникационен бизнес + 23,0%

  • EBITDA ** основно поради нарастването на броя на служителите и бонусите на служителите, както и външните услуги в размер на 4,9 милиона лева (2,5 милиона евро) * остава около нивото от предходната година от 5,0 милиона лева (2,6 евро милион)

  • Нетната печалба за цялата група възлиза на 3,9 милиона лева (2,0 милиона евро) * в сравнение с 4,0 милиона лева (2,0 милиона евро) през първото тримесечие на годината 21

  • Създайте професионални канали за продажба и планирана доставка на Pro устройства в бъдеще

София / Мюнхен, 30 май 2022 г. – Allterco АД (A4L/ISIN лента: BG1100003166) („Алтерко“), доставчик на интернет на нещата и продукти за интелигентен дом със седалище в София, България, продължи своя растеж през първото тримесечие на 22 на всички свои пазари с инвестиции в по-нататъшен растеж на бизнеса. Търсенето остана силно във всички продуктови категории през първото тримесечие на 22. Продажбите на електромери се развиха особено добре, като се увеличиха десетократно спрямо периода от предходната година.

Allterco постигна 14,6% увеличение на консолидираните оперативни приходи до 17,6 милиона лева (9,0 милиона евро)* през първото тримесечие на 22 година, отразявайки деконсолидацията на азиатския телекомуникационен бизнес, продаден през септември 2021 г. 23,0%. Приходите от продажба на стоки и продукти са в размер на 17,1 млн. лв. (8,7 млн. евро), което представлява ръст от 24,6%. Оперативната печалба преди лихви, данъци, амортизация и амортизация (EBITDA) от 4,9 милиона лева (2,5 милиона евро) остава около нивото от предходната година от 5,0 милиона лева (2,6 милиона евро)*. Тук беше особено отбелязан ръстът на броя на служителите като част от разширяването на бизнес дейностите и извършените бонуси на служителите, както и нарастването на разходите за аутсорсинг, свързани с вторичната регистрация във Франкфурт. Така нетната печалба на ниво група възлиза на 3,9 млн. лв. при 4,0 млн. лв. (2,0 млн. евро)* за същия период на миналата година.

READ  Циципас минава без проблеми, а Зверев усложнява живота си

Със съотношение на собствения капитал от 91,6% към 31 март 2022 г. Allterco има силен баланс (31 декември 2021 г.: 90,6%). Тук, освен неразпределените печалби, особено осезаемо е намалението на търговските задължения с 42,6% до 0,9 млн. лв. (0,5 млн. евро), докато материалните запаси нарастват с 13,5% до 8,6 млн. лв. (4,4 млн. евро).

Паричният поток от оперативни дейности, особено в резултат на плащания към доставчици за проактивно справяне с потенциални закъснения във веригата на доставки, както и по-високите разходи за персонал и направените бонуси на служителите, намаля до 0,4 милиона лева (0,2 милиона евро)* в сравнение с 4,3 лева млн. (2,2 млн. евро) през Q1 21. Парите и паричните еквиваленти остават практически непроменени на 30,2 млн. лв. (15,4 млн. евро)* към 31 март 2022 г. в сравнение с 30,5 млн. лв. (15,6 млн. евро) към 31 декември, 2021 г., което предоставя достатъчна основа за финансиране на по-нататъшен растеж.

Димитър Димитров, съизпълнителен директор на Алтерко АД, обясни разработването на продукта: „Търсенето на нашите продукти остана силно през първото тримесечие на 22-ра. Десеткратното увеличение на енергийните показатели, разбира се, е особено задоволително. Разбира се, не почиваме на лаврите си и все още имаме шепа аса в ръкавите. За периода от второто тримесечие до третото тримесечие. Подготвяме редица интересни нови продукти и продуктови актуализации. По този начин разработваме някои продукти, които са специално насочени към важен сегмент от професионални потребители. Най-накрая ще изпратим дългоочакваните Pro устройства в края на второто тримесечие.“

Волфганг Кирш, съизпълнителен директор на Allterco JSCo, добави за бизнес представянето: „Като се има предвид развитието на нашите приходи, Allterco отново нарасна по приятен начин. Ние сме оптимисти за запазване и евентуално увеличаване на този растеж през следващите тримесечия. По-специално, по-високите разходи за енергия увеличават търсенето на енергомери и продукти за интелигентен дом които спомагат за намаляване на потреблението на енергия. С оглед на развитието на приходите, ние също така въведохме бонуси на служителите, които не бяха изплащани през предходната година до второто и третото тримесечие. През второто тримесечие на 2022 г. се надяваме да видим първоначални резултати от наемането на персонал в нашия немски офис. Оперативно, ние продължаваме да подобряваме нашите канали за продажба и подготвяме персонализирани услуги за професионални монтажници.

READ  Русия експулсира двама български дипломати с реципрочен ход

Неодитираният междинен доклад е достъпен в раздела за връзки с инвеститорите на уебсайта на компанията на адрес allterco.com.

Обаждане за печалби:
Съ-изпълнителните директори Димитър Димитров и Волфганг Кирш ще коментират неодитираните консолидирани резултати за първото тримесечие за първото тримесечие на 2022 г. чрез онлайн презентация. 1 юни 2022 г., 09.00 CST (10.00 EET). Уебкастът/обаждането ще се проведе на английски език.

Извинете ме Регистрация За да участвате в уебкаст, свържете се с:
Allterco JSCo – Отчет за печалбите за първото тримесечие на 2022 г.

Съответната презентация ще бъде достъпна и на уебсайта на компанията преди уебкаст/обаждането.

* Обменен курс EUR/BGN към 31 март 2022 г. – 1 EUR = 1,95583 BGN

Повече информация на allterco.com

Относно Alterco
Алтерко АД е технологична холдингова компания, която има за цел да прави иновации чрез разработване, производство и разпространение на висококачествени IoT продукти. Крайните потребители и техните нужди винаги са в основата на развитието. Allterco е основана в България и работи с екип от талантливи млади разработчици, които са посветени на производството на конкурентни и лесни за използване продукти. Групата се състои от 5 дъщерни дружества с офиси в България, Китай, САЩ и Германия. Продуктите на Allterco вече са завладели повече от 100 пазара. Allterco АД е листвана на Българската фондова борса от декември 2016 г. и на Франкфуртската фондова борса от ноември 2021 г., където акциите му се търгуват под GSIN A2DGX9, ISIN BG1100003166, A4L лента.

Свържете се с отдела за връзки с инвеститорите
CROSS ALLIANCE Communications GmbH
Свен Поли
Тел: +49 89125 09 0331
Поща: [email protected]
www.crossalliance.de

30.05.2022 Публикуване на фирмени новини, предавани от DGAP – една от услугите на EQS Group AG.
Издателят носи изцяло отговорността за съдържанието на тази реклама.

READ  Fair Haven се завръща на килима | Спорт

Услугите за разпространение на DGAP включват регулаторни съобщения, финансови новини/фирмени новини и съобщения за пресата.
Архивирано на www.dgap.de