PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

AES България затвърждава зеленото енергийно бъдеще на България

На 4 май 2022 г. AES България и Министерството на енергетиката (МО) на Република България подписаха необвързващ меморандум за разбирателство (MoR) на церемония в София, България. От страна на AES България Меморандумът за разбирателство беше подписан от управителя Иван Цанков, а от страна на МО – от министъра на енергетиката Александър Николов.

AES България е най-големият инвеститор в българската енергетика за последните 30 години и дългосрочен стратегически партньор на страната. Съгласно Меморандума за разбирателство компанията ще сътрудничи в усилията на България за декарбонизация и ще се придвижи към по-зелено енергийно бъдеще, предоставяйки на дъщерните дружества на AES ноу-хау и опит в иновативните технологии и тяхната пазарна интеграция. AES България ще проучи варианти за комбинация от соларен проект с мощност около 100 MW и система за акумулаторно съхранение на енергия (BESS), както и проект за 80 MWh BESS край София.

„Като световен технологичен лидер и пионер в иновативните зелени технологии, AES Corporation възприема мисията си да ръководи енергийния преход, да ускори внедряването на нови решения и продукти в целия регион и да помогне на всички пазари, на които работим, да станат по-устойчиви“, казаха Оливър Марке, президент на AES България.

Меморандумът за разбирателство предвижда, че Договорът за закупуване на електроенергия (PPA) между AES България и Национална електрическа компания ЕАД ще бъде запазен до изтичането му през 2026 г. и няма да бъде удължаван след това, както е предвидено в Националния план за възстановяване и устойчивост. Република България Излиза на 6 април 2022 г. В тази връзка ТЕЦ AES България ще проучи възможностите за преобразуване/свързване на AES Калъбово към природен газ/водород, биомаса или гориво от отпадъци (твърдо възстановено гориво (SRF)). След изтичането на PPA през май 2026 г.

READ  Африканският секстет спечели титлата на българската лига с Лудокорец

„С подписването на този Меморандум за разбирателство AES България потвърждава дългосрочния си ангажимент с българския енергиен сектор, където оперираме с най-съвременна топлоелектрическа централа“, каза Иван Цанков, управляващ директор на AES България. „ТЕЦ AES Гълъбово съставлява 9% от националния енергиен микс годишно и гарантира сигурност на доставките и предоставя критични системни услуги за стабилността на цялата енергийна мрежа на страната. Ето защо ние се ангажираме да запазим важната роля, която капацитетът ни играе в националния енергийна система“, каза Янков.

За повече новини и технически статии от световната индустрия за възобновяеми енергийни източници, прочетете последния брой на Energy Global Magazine.

Пролетно издание на Energy Global за 2022 г

Пролетният брой на Energy Global за 2022 г. включва технически статии за пестене на енергия, вятър, слънчева енергия, енергия от отпадъци и др. Освен това, този брой включва и регионален доклад за пазара на възобновяема енергия в Азия.

Прочетете статията онлайн: https://www.energyglobal.com/special-reports/06052022/aes-bulgaria-recommits-to-bulgarias-green-energy-future/