PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

28 GW проекти за възобновяема енергия, търсещи връзка с мрежата в България

Българският ОПС получава месечни заявки за присъединяване към мрежата за 2 GW бъдещи възобновяеми електроцентрали. Капацитетът на мрежата обаче е ограничен и според шефа на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов не могат да бъдат интегрирани дори 4 GW от общия. Общият размер на проектите в процес на подготовка е над 28 GW.

Интересът към инвестиции в енергия от възобновяеми източници нараства в България, тъй като бизнес секторът бърза да спечели от високите цени на енергията и европейското финансиране. В същото време реконструкцията и модернизацията на мрежата остават настрана. Mediapool докладвани.

Общият капацитет на проекти със заявки, изпратени до Електроенергийния системен оператор (ЕСО), отговарящ за преносната мрежа, неговият управляващ директор, надхвърля 28 GW. Ангелин Сачев Разкрити на кръгла маса в София. Той предупреди, че няма непосредствена опасност, но без инвестиции в мрежата страната може да претърпи прекъсвания на тока поради претоварване, както цитира. БТА.

Цачев: Внедряването на ВЕИ без подобряване на електропреносната мрежа може да причини претоварвания и прекъсвания

Освен това операторът на преносната система, или ОПС, има подписани договори с още 3 GW електроразпределителни дружества, които ще бъдат добавени през следващите три до пет години, посочи Цачев.

Броят на проектите в процес на подготовка се увеличава с 2 GW всеки месец. Общо 4 GW обаче не могат да бъдат добавени при сегашните условия, смята Иван Иванов, шеф на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР или КЕВР). В Националния план за възстановяване и устойчивост са заделени над 770 милиона евро. Инструменти за съхранение и оборудване за възобновяема електроенергия. В същото време ЕСО има право на четири пъти по-малко и електроразпределителите няма да получат нищо, увери той.

READ  Новата центристка фракция ще участва в третите избори в България тази година

Иванов каза, че планът трябва да бъде преразгледан и средствата да бъдат пренасочени към надграждане на мрежата.

Електроразпределителните дружества не получават нищо от Националната програма за възстановяване и устойчивост.

Генералният секретар на Euroelectric Кристиан Руби също подчерта натиска върху енергийните мрежи поради изменението на климата. Според него всяка инвестиция във възобновяеми енергийни източници трябва да бъде съчетана с надграждане на мрежата, равно на 15% от стойността на проекта.Прегледи на публикации:
11