PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Финландия одобрява промени в законите за транссексуалните и намалява бюрокрацията | баща

ХЕЛЗИНКИ (АП) Законодателите на Финландия одобриха в сряда поправки, които ще улеснят хората да променят своя законно признат пол в скандинавската страна.

Поправките, които се очаква да влязат в сила възможно най-скоро, също премахват разпоредба, изискваща транссексуалните хора да предоставят медицинско свидетелство, доказващо, че са безплодни или стерилизирани, преди правителството да признае тяхната полова идентичност. Тази част от съществуващия закон имаше за цел да попречи на транссексуалните хора да имат деца.

Тази страница изисква javascript.

JavaScript е необходим, за да можете да четете премиум съдържание. Моля, активирайте го в настройките на браузъра си.

кАму:? = 2? 5’D a __ \ D62E A2C =: 2>6? д[ E96 t5FD<F?E2[ [email protected] „b\eh 😕 [email protected] @7 >2<:?8 E96 492?86D[ H9:49 =2H>2<6CD 7:6C46=J 5632E65 😕 C646?E >@?E9D]к^ам

kAm %96 3: == 2 == @HD EC2? D86? 56C:? 5: G:5F2=D [email protected]`[email protected]=56C:? u:? = 2? [email protected]=682==J492? 86 E96: C 86? 56CD 3J D6 = 7 \ 564 = 2C2E: @? H: E9 @ FE 92G:? [email protected]=J2ADJ49:2EC:42DD6DD>6? E2? 5E9646CE:7:[email protected]? E96:C23:=:EJ [email protected]@5F46]%@AC6G6? E>: DFD6 @ 7 E96 C6G: D65 = 2H[ DF49 C6BF6DED @?=J 42? 36 >256 @?46 2 J62C]к^ам

kAm “qJ A2DD:? 8 E9: D 24E[ u:?=2?5 92D E2<6? 2 >2;@C DE6A [email protected] [email protected]:?8 EC2?D [email protected]=6’D C:89ED 2?5 :>[email protected]:?8 E96:C =:G6D 2?5 C:89E [email protected] D6=7\56E6C>:?2E:@?[” |2EE: !:9=2;2>22[ p>?6DEJ x?E6C?2E:@?2= u:?=2?5VD {vq%x C:89ED 25G:[email protected][ D2:5 😕 2 DE2E6>6?E]к^ам

kAm! C:>6 |:?:DE6C$2?? 2 | 2C:? 92D 62C =: 6C D2: 5 E92E 86EE:? 8 E96 2>6? 5>6? ED 2AAC @ G65 H2D 2 AC: @ C: EJ 7 @ C 96C 46? E6C \ = 67E 8 @ G6C? > 6 ? E DE: == 5FC:? 8 E96 r23:? 6E’D C6>2:?:? 8 а @> @? E9D:? @ 77:46]u:? = 2? 5 H: == 9 @ = 5 86? 6C2 = 6 = 64E: @? 😕 62C = J pAC: = ]k ^ am

READ  България добра ли е за ски?

kAmk2 9C67lQ9EEADi ^^2A? 6HD][email protected]>^2CE:4=6^DA2:? \ 49: = 5C6? \ 86? 56C \ e535`2`fae6bg7f356h_cc4`36d37hdhQm $ A2:? [email protected]=68:D=2E:@? k^2m2 == @H:? 8 86? 56C492? 86D 3J D6 = 7 \ 564 = 2C2E: @? = 2de> @? E9[ H9:=6 k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD][email protected]>^2CE:4=6^3C:E:D9\[email protected]=:E:4D\962=E9\F?:E65\ <:؟ 85 @> \ 8 @ G6C?> 6? E\daa „h_2bcc67f`a34fh2g“ 6_a4f`acQmE96 qC:E:[email protected]?>6? E G6E @ 65k^2m2 D:>:=2C3:==E92E=2H>2 <6CD:؟ 4 دولارات @ E = 2؟ 5 A2DD65:؟ s646> 36C]k^am

Авторско право 2023 г. Асошиейтед прес. Всички права запазени. Този материал не може да бъде публикуван, излъчван, пренаписван или разпространяван без разрешение.