PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Стартира пилотен проект за зелен водород в газовото хранилище Ширин в България

Стартира пилотен проект за зелен водород в газовото хранилище Ширин в България

Булгартрансгаз си сътрудничи с местни, италиански и американски партньори в пилотен проект за производство и използване на зелен водород в единственото българско подземно хранилище за газ Ширин.

След стартирането на покана за необвързващо проучване за оценка на пазарното търсене на водород, българският оператор на системи за пренос и съхранение на газ „Булгартрансгаз“ започнах В пилотен проект за зелен водород.

Той подписа меморандум за разбирателство с българската строителна компания Главболгарстрой Холдинг, производителя на газови турбини Solar Turbines, базираната в САЩ индустриална група Honeywell и компанията за газови технологии Pietro Fiorentini, базирана в Аркуняно близо до Виченца в Италия.

Булгартрансгаз заяви, че ще работи с новите си партньори за производство и използване на зелен водород, за да отговори на технологичните нужди на единственото подземно хранилище за газ в страната Ширин. Намира се в северозападната част на страната. Ще бъде направено проучване за анализ на възможните технологични решения, съотношения на смесване и други характеристики, съгласно споразумението.

Компаниите за транспортиране на газ са в челните редици на водородната икономика

От Булгартрансгаз обясниха, че зеленият водород в Ширин е предназначен да се използва за задоволяване на технологични нужди като гориво на място и не се предвижда да бъде доставян на трети страни.

Водородът се смята за един от стълбовете на бъдещата икономика и беземисионната енергия, смята изпълнителният директор на компанията Владимир Малинов. Той добави: „Опитът на операторите на газопреносни мрежи ще гарантира сигурността на инфраструктурата, която ще се използва и за транспортиране на водород.“

Документът беше подписан на конференцията New Energy Landscape in Southeast Europe, проведена във Вашингтон. Сред напредналите си проекти Булгартрансгаз изтъкна разширяването на капацитета на Shirin, изграждането на междусистемната връзка със Сърбия и участието в изграждащия се LNG терминал в Александруполис в Гърция.

READ  Служителите на GM ще се връщат в офисите си поне 3 дни в седмицата

В ход е проект за взаимно свързване на зелен водороден тръбопровод с Гърция

Компанията потвърди, че възнамерява да подобри газовата инфраструктура и да разшири капацитета на междусистемните точки Колата-Седирокастро (с Гърция) и Кардам-Негро Вода (с Румъния).

„Булгартрансгаз“ планира да създаде водородна мрежа в България. Той отбеляза, че първата фаза от проекта за транспортна инфраструктура за чист водород – изграждане на 250 км тръбопровод от София до гръцката граница с две компресорни станции, е предложена като проект от общ интерес или PCI на ЕС. Това е съвместно усилие с националния оператор на системата за природен газ на Гърция – DESFA (известен също като оператор на системата за пренос на газ на Гърция).

Булгартрансгаз и неговият гръцки партньор DESFA предложиха газопровода като проект на ЕС от взаимен интерес

„Ние също така разработваме проекти за адаптиране на газопреносната мрежа да работи с до 10% водород“, каза Малинов. „Булгартрансгаз“ е член на Европейския алианс за чист водород и участник в Европейската инициатива за водороден гръбнак.

Всъщност почти целият водород в момента се произвежда от изкопаем газ. Европейската комисия насърчава екологичния или възобновяем водород, който се получава чрез електролиза на вода с използване на възобновяема електроенергия, като съхранение на енергия и решение, което би помогнало за декарбонизирането на редица индустрии.

Тази технология все още е далеч от печеливша и зависи от огромни субсидии, предоставени от Европейския съюз. Трябва да се отбележи, че той частично включва съоръжения за производство на водород с ядрено захранване в своите цели за възобновяема енергия. Количеството емисии на парникови газове в резултат на този процес не е много по-високо от използването на възобновяеми енергийни източници. Заедно и двата типа се наричат ​​нисковъглероден водород или чист водород, докато само ядрената версия е розов водород.

READ  Малки промени, голямо въздействие: завръщането на щадящи сетивата часовници


Прегледи на публикации: 14