PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Стара планина холд в България отчете ръст на нетната печалба за първото тримесечие от 34% на годишна база

Стара планина холд в България отчете ръст на нетната печалба за първото тримесечие от 34% на годишна база

29 май (виж новината) – български сорт Стара планина холд [BUL:SPH] В понеделник тя съобщи, че нейната консолидирана нетна печалба е нараснала до 4,9 милиона лева (2,7 милиона долара / 2,5 милиона евро) през първото тримесечие на тази година от 3,6 милиона лева през съответния период на 2022 г.

В междинния финансов отчет на компанията се казва, че приходите са скочили до 108,6 млн. лв. за периода януари-март от 89,3 млн. лв. за същия период на миналата година. Продажбите през разглеждания период нарастват с 23% на годишна база до 107,9 млн. лв.

От Стара планина холдинг съобщиха, че ръстът на продажбите се дължи основно на увеличен производствен капацитет в резултат на инвестиции в нови машини и оборудване и преструктуриране на производствени мощности, заедно с реорганизация и диверсификация на доставките и планирането.

В същото време оперативните разходи на дружеството нарастват до около 92 млн. лв. от 78,1 млн. лв. на фона на по-високите разходи за материали и заплати.

В бъдеще компанията очаква да увеличи приходите си от продажби през първата половина на 2023 г. със 17% и с приблизително 63% в сравнение с приходите, регистрирани за съответния период на 2021 г.

Стара планина холд стандартизира резултатите на M+S Hydraulic Machine Engineering Companies [BUL:MSH] и хидравлични елементи и системи [BUL:HES] Такъв е и българският производител на козметика Rose [BUL:ROZA] и производител на батерии Искра Хем [BUL:ELHM].

Борсовите данни показаха, че акциите на Стара планина холд са търгувани за последно в четвъртък, когато затвориха на 9.10 лв. на Българската фондова борса.

(1 евро = 1.95583 лв.)

READ  България: Парламентът отхвърли предложението за правителство на технократи | татко