PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Случаят в Минесота претегля правото на спешна контрацепция | татко

AITKEN, Минесота (АП) — Очаква се процес в Минесота да реши дали човешките права на една жена са били нарушени, когато фармацевт отхвърли искането й през 2019 г. да изпълни рецепта за спешна контрацепция.

Андреа Андерсън, майка на пет деца от Макгрегър, заведе дело по Закона за правата на човека в Минесота, след като фармацевтът, въз основа на религиозните си убеждения, отказа молбата й. Държавният закон забранява дискриминацията въз основа на пола, включително въпроси, свързани с бременността и раждането.

Тази страница изисква JavaScript.

JavaScript е необходим, за да можете да четете премиум съдържание. Направете го в настройките на браузъра, моля.

Колко %96 EC: 2 =:? E96 4: G: = 42D6 4 @> 6D 2>: 5 k2 9C67lQ9EEADi ^^ 2A? 6HD][email protected]>^2ce: 4=6^[email protected]? 8C6DD \ 4 @? EC246AE: @? \ AC @ E64E: @? \[email protected]\3bde6e`hdb42a53267af722c246aa256Qm? 2E: @? 2 = A @ =: E: 42 = 5632E6k^2m 23 @FE 4 @? EC246AE: @? F? 56C 7656C2 = 2H H: E9 E96[$]w @FD6 = 2DE H66 @4C2ED AFD965 E9C @F89 E96>62DFC6:? C6DA @? D6 E @ 4 @? 46C? D 2 4 @? D6CG2E: G6 &]$]$ FAC6 > 6r @FCE E92E 2 = C625J k2 9C67lQ9EEADi ^^2A? 6HD]4 @> ^ 2ce: 4 = 6 ^ 23 @ CE: @? \DFAC6>6\4 @FCE\564: D: @? \ gdc7e_b_a7a`4a4bd`ah6dg47g5g2f3_Qm6C2D65 7656C2 = 23 @ CE: @? C: 89EDk^[email protected]=5k2 9C67lQ9EEADi^^2A? 6HD][email protected]>^2CE:4=6^[email protected]\H256\DFAC6>6\[email protected]\7e3ghh_fe7232a_d`f3h24`6gacbg4`[email protected]^2m2? 5 =:>: E E96 FD6 @ 7 4 @? EC246AE: @?]k^ Am

kAmyFCJ D6 = 64E: @? 😕 r: e <:? r @ F? EJ H2D D4965F = 65 E @ DE2CE | @? 52J[ H:E9 E96 42D6 6IA64E65 [email protected] [email protected]?4=F56 [email protected] E96 6?5 @7 E96 H66<]к^ам

kAmp? 56CD @? 3C @ F89E 96C AC6D4C: AE: @? 7 @ C 2 > @ C?:? 8\27E6C A:[email protected]%9C:7EJ(9:E6 A92C>24J:?|[email protected]:?y2?F2CJ a_`h[ E96 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]DE2CEC: 3F? 6]4 @> ^ EC: 2 = \ 368:? D\7 @C\>:?? 6D @ E2 \ H @ > 2? \ H9 @ \ DF65 \ 27E6C \ 36:? 8 \ 56?: 65 \> @ C?:? 8\27E6C\A:==^e__`hcdga^nC67C6D9lECF6Qm$E2C%C:3F? 6k^2m C6A @CE65]{@? 8E:>6 A92C>24: DE v6 @C86 q2562FI [email protected]=5 96C 96 [email protected]=5?E 7:==E96 AC6D4C: AE: @? 32D65 @? 9: d 36 =: 67 d[ 3FE E92E 2 A92C>24:DE [email protected]<:?8 E96 [email protected][email protected]:?8 52J [email protected]=5 7:== :E :7 2 [email protected]@C> 5:5?’E AC6G6?E E96 A92C>24:DE [email protected]> 86EE:?8 [email protected] [email protected]<]к^ам

READ  Джей Райт казва, че се е оттеглил като мъжки треньор по баскетбол във Виланова, защото "нямах предимството, което винаги съм имал"

kAmp? 56CD @? 6G6? EF2 == J 8 @ E 96C AC6D4C: AE: @? 7: == 65 2E 2 A92C>24J:? qC2:? 6C5[ >2<:?8 E96 [email protected]?5\EC:A @7 >@C6 E92? `__ >:=6D W`e` <:[email protected]>6E6CDX 😕 H:?ECJ 5C:G:?8 [email protected]?5:E:@?D]к^ам

kAmq642FD6 E96 42D6: D 7: = 65 F? 56C E96 DE2E6VD wF>2? #: 89ED p4E[ p:E<:? [email protected]?EJ s:DEC:4E yF586 s2G:5 w6C>6C5:?8 D2:5 q2562FI [email protected] C2:D6 7656C2= [email protected]?DE:EFE:@?2= :DDF6D DF49 2D [email protected]> @7 C6=:8:@? 2E E96 EC:2=]к^ам

kAm “%96: DDF6 7 @ C E96; FCJ: D? E 5676? 52? E’D 4 @? DE: EFE: @? 2 = C: 89ED[” E96 ;F586 [email protected]] xE: D H96E96C 96 56 =: 36C2E6 = J>: D = 65[ @37FD42E65 2?5 [email protected]<65 |D] p? 56CD @? ‘D A2E9 E @ @ 3E2:?:? 8Q 6>6C86? 4j 4 @? EC246AE: @?]k^ Am

kAmq2562FI H: == 36 2 == @ H65 E @ 6IA = 2:? 9: D C6 =: 8: FD 36 =: 67D E @ E96; FCJ[ E96 ;F586 CF=65[ “3FE [email protected] 😕 DF49 2 >2??6C 2D [email protected] [email protected]?7FD6 E96 ;FCJ :[email protected] E9:?<:?8 E9:D 😀 2 C6=:8:@FD [email protected]> [email protected]?E6DE]„к^ам

За информация относно авторските права проверете при дистрибутора на този артикул, Star Tribune.