PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Световната банка понижава прогнозите за икономически растеж на българската икономика и ги повишава за световната икономика през 2024 г

Световната банка понижава прогнозите за икономически растеж на българската икономика и ги повишава за световната икономика през 2024 г

Световната банка понижи във вторник прогнозите за икономическия растеж на българската икономика, докато ги повиши за световната икономика през 2024 г.

Световната банка казва в доклада си за глобалните икономически перспективи, че въпреки подобряването на очакванията в близко бъдеще, глобалните очаквания остават слаби в сравнение с историческите стандарти. През 2024-25 г. се очаква растежът да бъде под средния за 2010 г. в близо 60% от икономиките, включващи повече от 80% от населението на света. Анализът казва, че преобладават рисковете от спад, включително геополитическо напрежение, фрагментация на търговията, по-високи дългосрочни лихвени проценти и свързани с климата бедствия.

Анализаторите на Световната банка посочват, че глобалното сътрудничество е от съществено значение за защита на търговията, подпомагане на екологичния и цифров преход, намаляване на дълговата тежест и подобряване на продоволствената сигурност. Те също така посочват, че публичните инвестиции могат да повишат производителността, да стимулират частните инвестиции и да насърчат дългосрочния растеж и твърдят, че всеобхватните фискални реформи са от съществено значение за справяне с постоянните фискални предизвикателства в малките държави, включително тези, произтичащи от повишено излагане на външни шокове.

Реалният БВП на България, базиран на пазарни цени, е нараснал с 1,8% през 2023 г. според оценки на Световната банка. Анализаторите очакват растежът да се ускори през тази и следващата година, но по-бавно от очакваното преди.

Очаква се българската икономика да нарасне с 2,1% на годишна база през 2024 г., с 3,1% през 2025 г. и с 2,7% през 2026 г.

Прогнозите за растеж на БВП за тази година се ревизират надолу с 0,3 процентни пункта за 2024 г. и с 0,2 процентни пункта за 2025 г. (спрямо очакванията през януари).

READ  АИКБ изпраща творби до AIKB Rules Awards; БТА печели награда за безпристрастна икономическа информация

Централноевропейският регион, където България попада в Световната икономическа перспектива на Световната банка, отбелязва слаб икономически растеж поради рецесията в Полша и влиянието на забавянето на икономиката на еврозоната върху централноевропейските страни.

/nf/