PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Рецензиран доклад за България вече онлайн – продукти Евростат Новини

Евростат има удоволствието да съобщи, че още един доклад за партньорска проверка в рамките на третия кръг от партньорските проверки на Европейската статистическа система (ESS) – Докладът за партньорска проверка за България – вече е публично достъпен на специалната уеб страница на Евростат. Сайт на Националния статистически институт на България.

Докладът е изготвен след посещение за партньорска проверка в България от специален екип от четирима експерти, включително един от Евростат. Това посещение се проведе от 28 март до 1 април 2022 г. в хибридна форма.

Партньорските проверки на националните статистически системи се извършват от външни експерти (от и извън ЕСС) и следват същата методология. Това включваше попълване на въпросници за самооценка от няколко статистици, последвано от посещение за партньорска проверка. Резултатите представляват рецензиран доклад, съдържащ експертни препоръки за подобрение и план за действие за справяне с тези препоръки, разработен от Националния статистически институт на проверяваната страна.

Настоящият трети кръг от партньорски проверки на ESS ще се проведе до началото на септември 2023 г. От края на юни до декември 2021 г. се проведоха осем партньорски проверки на ESS: четири от тях виртуални и четири физически. Единадесет от 12-те партньорски проверки, планирани за 2022 г., вече са извършени (Люксембург, Ирландия, Дания, България, Австрия, Полша, Испания, Холандия, Португалия, Малта и Гърция) по физически или хибриден начин. Останалите 11 партньорски проверки са планирани за 2023 г.

За всеки от 31-те членове на ESS окончателните доклади и съпътстващите планове за действие за подобрение ще бъдат публикувани своевременно на уебсайта на Евростат.

16 Принципи на Практическия кодекс на ESS

READ  България стартира схема за слънчеви отстъпки за дома - pv Magazine International


За повече информация:

За да се свържете с нас, посетете нашата страница за поддръжка на потребители.

За запитвания от пресата, моля, свържете се с нашата медийна поддръжка.