PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Референдум: Бизнес средата в България отново се влоши през септември

Редовната месечна анкета на Националната статистическа служба (НСИ) откри мрачни възгледи за бизнес средата.

Бяха открити предишните месечни проучвания на НСИ Още положителни виждания за бизнес средата през май, Но индикатор Изоставен през юни, Беше до голяма степен непроменен През юли, И след това отново падна През август.

НСИ През септември 2021 г. общият индекс на бизнес климата намалява с 2,4 % в сравнение с август, докато всички отделни показатели в промишлеността, строителството и търговията на дребно в България намаляват, докато показателят в сектора на услугите остава до голяма степен непроменен през август.

Индексът на индустрията спадна с 0,9 процентни пункта, като мениджърите надцениха статуса на бизнеса си, намалиха леко производството и видяха неблагоприятни прогнози за следващите три месеца.

Индексът на строителния сектор е спаднал със 7,3 % в сравнение с август. Мениджърите са станали по -оптимистично настроени за състоянието на бизнеса си и очакванията им за следващите три месеца се влошиха.

Индексът на търговията на дребно е спаднал с 2,6 %, като мениджърите са имали неблагоприятни оценки за състоянието на техните компании и недоверие към обема на продажбите и поръчките, които да бъдат доставени на доставчиците през следващите три месеца.

Резултатите на НСИ в сектора на услугите бяха до голяма степен същите като през август, като мениджърите бяха много умерени в търсенето на услуги, докато очакванията за следващите три месеца бяха неблагоприятни.

(Снимка: Клайв Лвов-Сойер)

Моля, подкрепете независимата преса, като щракнете върху оранжевия бутон по -долу. За други валути от три евро или еквивалент на месец можете да подкрепите Sofia Globe чрез patreon.com:

READ  Актуализация 1-Българският енергиен регулатор унищожава продажбата на български активи на ЧЕЗ на Еврохолд

Станете домакин!