PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Резюме на политиката: Борбата с корупцията в България трябва да бъде наказвана по дела за корупция на високо ниво.

Виена – Негативният български преход от посткомунизъм към постдемокрация се прояви в прехода от корупция към местна корупция и заграбване на държавата, което се посочва в резюмето на политиката. „Завладяване на държавата и конкурентно гражданство в България“, Пуснато в мрежата на WB2EU.

Кратката цел на политиката е да се анализира настоящия разгорещен политически дебат за върховенството на закона и правосъдието в България и да се концептуализират политическите промени, които ще създадат масови корупционни скандали.

Трите раздела накратко имат за цел да разкрият историята зад проблематичното върховенство на закона в България днес в сравнение с по-ранните етапи на демократизацията на страната, както и ролята на мобилизацията на гражданското общество във връзка с върховенството на закона и правосъдието с три стълбове. Модел за улавяне на състояние.

„Национал-демократическата промяна в България все още не се е превърнала в либерална демократична програма“, се казва в резюмето на политиката.

Според автора постдемокрацията се разбира като режим, в който има демократични институции, но те са празни плочки – функцията, която обслужва обществения интерес е премахната, те са подчинени на частния интерес, а центърът на това промяната е завладяването на държавата.

„Върховенството на закона за 2017 и 2018 г., наред с България и Унгария, показва най-ниските резултати по върховенството на закона в страните членки на ЕС, което обяснява изостаналостта и деградацията на демокрацията. Гражданите, които имат, се стремят да си възвърнат демокрацията.“

Как беше мобилизирано гражданското общество срещу „конкуренцията на гражданската етика“ срещу корупцията?

От юни 2013 г. в резюмето на политиката се припомня, че България е изправена пред най-голямата опозиция в съвременната си история, предизвикана от инвестицията на противоречивия медиен магнат Делян Беавски като ръководител на държавната агенция за национална сигурност.

READ  AstraZeneca Jab - България припомня EURACTIV.com

„Общо борбите продължиха 400 дни и не доведоха до смяна на правителството, но се превърнаха в антимасови социални движения, които“ напуснаха виртуалния свят и наводниха обществените площади „и създадоха конкурираща се гражданска система,“ анти- болестна система.“

В резюмето на политиката се посочва още, че гражданското движение и борбата ще продължат и през 2020 г.

Опонентите, както оценява авторът, въведоха три нови начина на гражданска ангажираност на политическата арена, а именно създаване на ново поколение конкурентни граждани; Създаването на политическа култура на процеса на държане на отговорност от елитите и определяне на политическа темпоралност не е продължение на постдемократичната ситуация, а бъдеще и промяна.

Авторът предполага, че „борбата срещу корупцията в България трябва да създаде солидни резултати от окончателните наказания по резонансни корупционни дела, отговаряйки на очакванията за повишаване на гражданството и доверието в компаниите“.

Той добави: „Трябва да си представим механизми за реагиране на международни доклади за широкомащабна корупция, като тези по законите на Магнитски, националното законодателство, съдебната практика и политическата практика“.

Освен това авторът отбелязва, че „повишаването на осведомеността на гражданите и бизнес общността относно (несъществуващите) последици от реформите в съдебната система“ е от решаващо значение.

Резюмето на политиката е публикувано в рамките на проекта WB2EU, който има за цел да създаде мрежа от реномирани мозъчни тръстове, университети, висши учебни заведения и политически центрове в Западните Балкани, съседните страни и страните-членки на ЕС. Процесът на разширяване и европеизация на региона ще бъде много решаващ през следващите години.