PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Разширяването на ЕС на Балканите увеличава проблемите на българския премиер | татко

СОФИЯ, България (AP) – След само седем месеца на поста, а сега ръководител на правителство на малцинството, либералният български премиер Кирил Петков се озова между камък и наковалня поради разширяването на Европейския съюз на фона на войната в Украйна.

Руската инвазия стимулира Европейския съюз да ускори своята експанзионистична кампания в Западните БалканиМосква все още има значително влияние. Но България, която е член на Европейския съюз и НАТО, блокира част от процеса в случая със съседна Северна Македония – една от шестте стремещи се към ЕС държави в региона – поради спор за история и културна идентичност.

Тази страница изисква JavaScript.

JavaScript е необходим, за да можете да четете първокласно съдържание. Направете го в настройките на браузъра, моля.

kAm! C:>6 |:?: DE6C! 6E 256 6? @ F89 4 @? 46DD: @? д[ 2?5 492?46D @7 2 3C62<[email protected] D66> D=:>]k^am

kAmqF = 82 c: 2? ! C6D: 56? E#F>6? #256G @? uC: 52J FC865 E96 423:? 6E E @5: DA6CD6 2? J DFDA: 4: @? E92E E96 4 @ F? ECJ>: 89E E2 <6 E96 566A = JF? A @ AF = 2C DE6A @ 7232? 5 @?:? 8: ED G6E @ @? } @ CE9 | 2465 @?: 2'D t & 2446DD: @?]k^ Am

kAm$A62<:? 8 E @ C6A @ CE6CD:? $ @ 7: 2[ #256G 42==65 @? !6E<@G [email protected] “5676?5 E96 ?2E:@?2= :?E6C6DE” 2E ?6IE H66<’D [email protected]? [email protected]?4:=]k^am

kAm% 96 3 = @ 4 92d:? G: [email protected] (6DE6C?q2=<[email protected]?EC:6D[ :?4=F5:?8 }@CE9 |[email protected]?:2[ [email protected] E96 t& =6256CD’ >66E:?8 :? qCFDD6=D @? yF?6 ab]k^am

kAm #256G H2C? 65! 6E J 2? 5 k2 9C67lQ9EEADi ^^ 2A? 6HD][email protected]>^2ce:4=6^3f=82c:2\[email protected]?>6? E \ 2? 5 \ A @ =: E: 4D \:? 7 = 2E: @? \ ac: 46d \ dcbcga37ee5df_bdgg5deaa3dgb_7h7dQm7246D 2? @ \ 4 @? 7:56? 46 G @ E6:? A2C =: 2>6? Е? 6IE H66 AE E @ C6A = 246 WE96 qF = 82C: 2? G6E @ XH: == 92G6 D6G6C6 4 @? D6BF6? 46d]”k^am

READ  Три десетилетия без Глория Мартинес - CVBJ

kAm „%96} @CE9 | 2465 @?: 2 E @ A: 4: D FD65 2D 2564 @ J[” !6E<@G D2:5[ 2?5 6IA=2:?65 E92E 9:D [email protected]?>6?E 92D 564:565 [email protected] DF3>:E 2== :DDF6D =:?<65 [email protected] E96 ?6:[email protected]:?8 [email protected]?ECJ’D t& >6>36CD9:A [email protected] !2C=:2>6?E]k^am

kAm “[email protected]>[email protected]? Х[ [email protected] [email protected]=:E:4:2? 42? D2J E92E E96 [email protected]?>6?E 😀 42A23=6 @7 E2<:?8 F?:=2E6C2= 24E:@?D] %96564: d: @? : D A2C =: 2> 6? E’D[” !6E<@G D2:5]k^am

$kAm @7:2:? D: DED E92E: 7: E: DE @ D @ 7E6? : ED DE2? 46 E96 t &> FDE 8F2C2? E66 E92E} @ CE9 | 2465 @?: 2:> A = 6> 6? ED E9C66 <6J qF = 82C: 2؟ 56> 2? 5Di 492? 86D: ED 4 @? DE: EFE: @? [email protected]@8?: K6 E96 6I: DE6? 46 @ 7 2? 6E9?: 4 qF = 82C: 2? >:? @C: EJ[ [email protected] “92E6 DA6649” 282:?DE qF=82C:2 2?5 >@G6D [email protected] D6EE=:?8 5:DAFE6D @G6C E96 9:[email protected] @7 E96 [email protected] [email protected]?EC:6D]k^am

kAmqF = 82C: 2 92D D66? 2 DA: <6:? AC @ \ # FDD: 2? 2-5 2? E:\([email protected]?52[ 2?5 2?2=JDED D2J 2 >@G6 3J !6E<@G [email protected] =:7E E96 [email protected] @? }@CE9 |[email protected]?:2 [email protected]=5 6=6G2E6 [email protected]\|@[email protected] A2CE:6D [email protected] [email protected] 2?5 492?86 E96 [email protected]?ECJ’D @C:6?E2E:@?] ~? -[ >2:?E2:?:?8 E96 [email protected] [email protected]=5 [email protected] DEC6?8E96? #FDD:2’D 8C:A @? E96 q2=<2?D 3J <66A:?8 }@CE9 |[email protected]?:2 2H2J [email protected]> E96 t&]k^am

колко! 2CG2? $: >6 @? @ G[ [email protected]> E96 v2==FA x?E6C?2E:@?2= q2=<2? 286?4J[ D2:5 [email protected]>6 f_T @7 qF=82C:2?D @[email protected] =:7E:?8 E96 [email protected] 2?5 H2C?65 E92E DF49 2 >@G6 [email protected]=5 3C:?8 “3CFE2= !FE:?:D>” 😕 qF=82C:2]k^am

AM {2DE H66[ @?6 @7 E96 [email protected] A2CE:6D 😕 !6E<@G’D [email protected]?:?8 [email protected]=:E:@? H2=<65 @FE[ 4:E:?8 5:D28C66>6?ED @G6C 7:D42= [email protected]=:4J 2?5 }@CE9 |[email protected]?:2] %92E = 67E! 6E 😕 @C: EJ 8 @G6C?>6? Е[ H9:49 ?6IE H66< 7246D 2 [email protected] @7 [email protected]\[email protected]?7:56?46 😕 A2C=:2>6?E @G6C E96 [email protected][email protected]>J[ [email protected] 3J E96 [email protected]?ECJ’D >2:? @[email protected]:E:@? A2CEJ]k^am

READ  Режисьорът на "Черната пантера" сбъркан с крадец, окован в банка в Атланта - WSB-TV Channel 2

Авторско право 2022 Асошиейтед прес. Всички права запазени. Този материал не може да бъде публикуван, излъчван, пренаписан или преразпределен без разрешение.