PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

ПЧИ в България за периода от януари до май 2021 г. възлизат на 280,8 милиона евро

Статистическите данни на Българската народна банка (БНБ) от 19 юли показват, че преките чуждестранни инвестиции в България възлизат на 280,8 милиона евро за първите пет месеца на годината, което се равнява на 0,4 процента от БВП.

През същия период през 2020 г. ПЧИ възлизат на 616,4 милиона евро, но първоначално БНБ обяви 169,5 милиона евро, които по -късно бяха преразгледани нагоре.

Инвестициите в собствен капитал, включително в сектора на недвижимите имоти, показаха отлив от 94,7 милиона евро (в сравнение с отлив от 94,2 милиона евро през януари-май 2020 г.) и реинвестирани печалби от 650,1 милиона евро, в сравнение с 559,9 милиона евро за същия период от миналата година.

Нетната възвръщаемост на инвестициите в недвижими имоти от чуждестранни компании възлиза на отлив от 1,4 милиона евро за периода януари-май, в сравнение с притока от 0,2 милиона евро за същия период на миналата година.

Данните на Централната банка показват, че изходящите инвестиции под формата на дългови инструменти възлизат на 274,6 милиона евро, което отчита промяна в нетните задължения на българските компании към чуждестранни инвеститори, в сравнение с притоците от 150,7 милиона евро през първите пет месеца на 2020 г. финансовите отливи включват финансиране по заеми, доставчици и дългови ценни книжа, посочи БНБ.

По държави най-големите преки инвестиции в България за периода януари-май са от Холандия (235,6 млн. Евро) и Франция (161,3 млн. Евро). По-специално нетните отливи са отчетени към Обединеното кралство (-197,4 милиона евро), Русия (-145,5 милиона евро) и Белгия (-83,7 милиона евро).

Според предварителните данни българските инвестиции в чужбина са се увеличили с 57,3 млн. Евро през първите пет месеца на годината, спрямо 92,7 млн. Евро за същия период през 2020 г., според Българската народна банка.

READ  Българският лидер полага нови усилия за борба с широко разпространената корупция

Моля, подкрепете независимата журналистика, като кликнете върху оранжевия бутон по -долу. Само за три евро на месец или равностойността им в други валути можете да подкрепите The Sofia Globe чрез patreon.com и да получите достъп до изключително съдържание само за абонати:

Бъди пастир!

коментари

коментари