PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

По-добра ли е ROE на Еврохолд България АД (BUL:EUBG) 17% от средната?

Една от най-добрите инвестиции, които можем да направим, са собствените ни знания и набор от умения. Имайки това предвид, тази статия ще опише как ROE може да се използва за по-добро разбиране на бизнеса. Нека използваме ROE, за да разгледаме Еврохолд България АД (BUL:EUBG) чрез работещ пример.

ROE или възвръщаемостта на капитала е полезен инструмент за оценка на това колко ефективно една компания може да генерира възвръщаемост на инвестицията, която получава от своите акционери. С други думи, това е коефициент на печалба, който измерва нормата на възвръщаемост на капитала, предоставена от акционерите на компанията.

Вижте нашия последен анализ за Еврохолд България АД

Как да изчислим възвръщаемостта на собствения капитал?

ROE може да се изчисли по формулата:

Възвръщаемост на собствения капитал = нетна печалба (от продължаващи операции) ÷ собствен капитал

Следователно въз основа на горната формула ROE за Еврохолд България АД е:

17% = 57 млн. лв. ÷ 328 млн. лв. (въз основа на дванадесетмесечния период до декември 2022 г.).

„Приходи“ означава годишна печалба. Друг начин да мислим за това е, че за всеки 1 лев собствен капитал, компанията е успяла да реализира печалба от 0,17 лева.

Еврохолд България АД има ли добра възвръщаемост на собствения капитал?

Чрез сравняване на възвръщаемостта на капитала на компанията със средната за индустрията, можете бързо да прецените колко добра е тя. Този метод обаче е полезен само като груба проверка, тъй като компаниите се различават малко в рамките на една и съща индустриална класификация. Както можете да видите на графиката по-долу, Еврохолд България АД има по-висока ROE от средната за застрахователната индустрия (13%).

READ  Придобиванията на Centia в Холандия, Белгия и България подобряват възможностите за инфраструктурно инженерство в облачния континуум
BUL: EUBG Възвръщаемост на собствения капитал 13 май 2023 г

Това очевидно е положително. Високият ROE не винаги означава високи печалби. По-високият дял на дълга в капиталовата структура на компанията може също да доведе до по-висок ROE, където по-високите нива на дълг представляват по-голям риск. 3-те риска, които идентифицирахме за Еврохолд България АД, трябва да бъдат на нашето табло за управление на риска.

Защо трябва да имате предвид дълга, когато разглеждате ROE

Повечето компании се нуждаят от пари – отнякъде – за да увеличат печалбите си. Тези пари могат да дойдат от емитиране на акции, неразпределена печалба или дълг. В първите два случая ROE има тенденция да увеличава използването на този капитал. В последния случай използването на дълг подобрява възвръщаемостта, но не замества собствения капитал. Използването на дълг ще увеличи ROE, въпреки че основната икономика на бизнеса остава същата при този метод.

Дългът на Еврохолд България АД и 17% възвръщаемост на собствения капитал

Смятаме, че Еврохолд България АД използва значително количество дълг, за да увеличи приходите си, тъй като има забележително високо съотношение дълг/собствен капитал от 4,25. Неговата ROE е много добра, но като се има предвид въздействието на дълга, като цяло сме оптимистични.

Заключение

Възвръщаемостта на капитала е начин за сравняване на бизнес качеството на различни компании. Според нашите книги най-висококачествените компании имат висока възвръщаемост на капитала въпреки ниския дълг. Ако две компании имат еднакво съотношение дълг към собствен капитал и една компания има по-висок ROE, аз обикновено предпочитам този с по-висок ROE.

Но ROE е само едно парче от по-голям пъзел, тъй като висококачествените фирми често търгуват с високи множители на печалбите. Темповете на растеж на печалбата, очакванията, отразени в цените на акциите, са особено важни за разглеждане. Така че мисля, че си струва да се провери Безплатно Това е Подробна карта Минали печалби, приходи и паричен поток.

READ  Автобусът на българския национален отбор по футбол е замесен в "тежък пътен инцидент" в Грузия

Разбира се Еврохолд България АД може би не е най-добрата акция за покупка. Така че може да искате да го проверите Безплатно Колекция от други компании с висока ROE и нисък дълг.

Оценяването е сложно, но ние помагаме да стане лесно.

Разберете дали Еврохолд България АД е жизнеспособен или подценен, като проверите нашия подробен анализ. Оценки на справедливата стойност, рискове и предупреждения, дивиденти, транзакции с вътрешна информация и финансово здраве.

Вижте безплатния анализ

Тази статия от Simply Wall St е обща. Предоставяме само коментари въз основа на исторически данни и прогнози на анализатори, използвайки безпристрастна методология и нашите статии не представляват финансови съвети. Това не е препоръка за покупка или продажба на акции и не взема предвид вашите цели или финансовото ви състояние. Ние се стремим да ви предоставим дългосрочен фокусиран анализ, воден от фундаментални данни. Имайте предвид, че нашият анализ не взема предвид последните чувствителни към цените съобщения на компании или качествено съдържание. Val St няма позиция в никоя от споменатите акции.