PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Посланикът на Република Молдова посети IBA

Посланикът на Република Молдова посети IBA

В офиса на агенцията се проведе среща между Христо Етрополски, изпълняващ длъжността изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ) и Негово превъзходителство Анатол Себок, пълномощен посланик на Република Молдова в България. На двустранната среща бяха обсъдени важни икономически и търговски въпроси, както и представяне на предимствата на България като инвестиционна дестинация в сравнение с други конкурентни страни.

По време на срещата те обсъдиха сключването на меморандум за разбирателство между IBA и Агенцията за инвестиции на Република Молдова за икономическо сътрудничество в началото на следващата година. Г-н Етрополски представи и инвестиционните възможности в България и предлагания от страната насърчителен пакет за увеличаване на потока от преки чуждестранни инвестиции. Акцент бе поставен и върху приоритетни сектори на българската икономика, като автомобилостроене, машиностроене, електроника, информационни технологии, иновации и сътрудничество в научноизследователска и развойна дейност.

Анатол Себок подкрепи засиленото сътрудничество в моделния селскостопански сектор в двете страни. Бяха договорени и други области от взаимен интерес, включително провеждането на бизнес форум в града. Кишинев, с цел разкриване на потенциала за инвестиции от двустранна страна.

През изминалия месец нашия офис посетиха нови извънредни и пълномощни посланици на Република България: на Молдова – Мая Доприва, на Индия – Николай Янков, на Словения – Красимир Пузанов, на Ливан – Ясин Томов, на Йордания – Метин Казак. В срещи с дипломатически представители г-н Етрополски засегна теми за бъдещо сътрудничество в областта на преките чуждестранни инвестиции и възможностите за утвърждаване имиджа на България като привлекателна инвестиционна дестинация.

Христо Етрополски, посланик на Молдова