PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

ПИБ одобрява данък по кредитите за Българския фонд на земеделските производители, МСП за селските фермери

София (България), 26 ноември (вижте Новини) – Български държавен фонд (ФФ) и Първа местна инвестиционна банка (ПИБ) [BUL:FIB] Министерството на земеделието в петък се съгласи да започне да отпуска 70 милиона лева (40,1 милиона долара / 35,8 милиона евро) в подкрепа на фермерите и малките и средни предприятия (МСП) в селските райони.

Министерството на земеделието заяви в изявление, че данъкът върху заемите ще бъде финансиран с 38 милиона лева по Плана за действие на ЕС за развитие на селските райони 2014-2020 г., като ПИБ ще внесе останалите.

Кредитите с ниска лихва, до 2 милиона лева всеки, са със срок на погасяване десет години.

Земеделските производители и МСП в селските райони могат да ползват заеми до 31 декември 2023 г. Фондът трябва да подкрепя селскостопански и неземеделски дейности в селските райони, което повишава конкурентоспособността на сектора и насърчава социалното съдържание и подпомага устойчивото развитие. .

Основната функция на FoF е да структурира и управлява финансовите инструменти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове през програмния период 2014-2020 г.

Fibank е петият най-голям кредитор по активи в България, според данните на централната банка за края на септември.

(1 евро = 1,95583 лева)

Първа инвестиционна банка АД е една от най-големите банки в ЮИЕ, виж бел Топ 100 банки

READ  Запознайте се с привърженика на Алонсо Никола Соло, който се надява да стане най-голямата българска едноместна звезда - F1 feeder series.