PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Очаква се икономиката да нарасне с 2,3% през 2024 г

Очаква се икономиката да нарасне с 2,3% през 2024 г

Според доклад на Българската обединена банка всички сектори на икономиката са били двигатели на растежа през първото тримесечие на 2024 г. Българската икономика е нараснала с 1,8% в периода януари – март спрямо същия период на 2023 г., според ревизираните статистически данни.

„Ръстът се дължи главно на сектора на услугите“, каза главният икономист на ОББ д-р Емил Калчев в анализа, получен от БТА в понеделник. , той увеличи БВП.” Съвкупно поради огромния си относителен дял от 60 %, на този фон индустрията отчита повече от два пъти увеличение на производството, с 3,4 %, но въздействието му е по-слабо, тъй като представлява трикратно увеличение. пъти по-малък относителен дял – 19,1%, селското стопанство е нараснало с 1,4% (4,5% дял в икономиката на страната), а най-малкият отрасъл – строителството, който генерира едва 2,6% от БВП, също е увеличил производството си с 0,5% Въпреки това, строителството включва определена част от производството на индустрията, която доставя „в много материали и стоки, и следователно неговото значение не се ограничава до неговия пряк относителен дял в брутния вътрешен продукт“.

Икономическите данни за първото тримесечие на годината потвърждават положителните очаквания на анализаторите на банката за икономически растеж от 2,3% през 2024 г.

Д-р Калчев каза, че през май за първи път тази година няма дори леко ускоряване на ръста на цените (спрямо май миналата година).

Европейската централна банка обяви решението си да намали основните лихвени проценти с 0,25% в светлината на продължаващия спад на инфлацията, регистрирана в еврозоната. Анализът добавя, че този ход се очаква да облекчи условията за финансиране и да предостави някои стимули за малко по-бърз икономически растеж.

READ  Бъдеще на британско-българските икономически отношения след Брекзит

„До края на 2024 г. очакваме по-нататъшен спад на лихвените проценти (най-вероятно на две стъпки) по лихвите по рефинансиране от 4,25% (сега) на 3,40% и по депозитите от 3,75%“, каза главният икономист на ОББ д-р. Емил Калчев каза (Сега) до 3,25%, съответно нашата прогноза за растеж в еврозоната се повишава от 0,4% на 0,7% през 2024 г.

/с/