PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Очаква се българските компании да се възстановят не по-късно от края на 2022 г.

Според онлайн проучване, проведено от 79% от компаниите у нас, те отчитат влошаване на икономическите показатели на своето предприятие.

Около половината (50,6%) очакват, че ще могат да възстановят икономическото си състояние до края на 2022 г.

Най-голям дял от участниците (28,6%) са от сектора на хотелиерството, ресторантьорството и туристическите агенции.

Малко над 18 процента от анкетираните компании прогнозират, че ще се възстановят до края на тази година.

26,1% виждат допълнителен график (след 2022 г.) за възстановяване от кризата, а 0,4% заявяват, че са спрели операциите си, съответно – никога няма да се възстановят.

74% от всички респонденти разчитат на мерки за подпомагане на заетостта, а 68% се нуждаят от подкрепа за ликвидност, включително. За 12 месеца (47,3%), за 6 месеца (14,9%), за 3 месеца (2,9%) или за период, по-дълъг от 1 година (1,7%).

54% от анкетираните очакват да имат затруднения с изплащането на банковите си дългове след изтичане на периода на отлагане на банката.

Резултатите се показват в бързо онлайн проучване на Българската търговска камара сред нейните членове от всички части на страната и всички сектори на икономиката. Изследването е проведено между 13-15 април 2021 г.

Много от анкетираните очакват да разширят съществуващите мерки и да направят конкретни предложения за промяна на техния дизайн, така че широк кръг от компании да могат да се възползват от тях.

Сред предложенията са също анализ на антиепидемичните мерки и антикризисното обезщетение за съществуващи до момента компании, намалена намеса на държавата в бизнеса и равно третиране на отделни сектори при прилагане на ограничения.

Авторско право (c) Novinite.com. Публикувано с разрешение от Big News Network

READ  EAM Jaishankar провежда широкообхватни дискусии със своя шведски колега