PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

ОИСР очаква икономическият растеж на България да се засили до 2,5% през 2024 г. – Sofia Globe

ОИСР очаква икономическият растеж на България да се засили до 2,5% през 2024 г. – Sofia Globe

Икономическият растеж на България се очаква да се засили до 2,5% през 2024 г. и 2,9% през 2025 г., тъй като държавните инвестиции се възстановяват, съчетано с отпускането на средства от ЕС, се казва в доклада за икономическите перспективи на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). На 2 май.

ОИСР каза, че растежът на частното потребление ще се забави, но ще остане силен, подкрепен от нарастващите заплати и растежа на кредитите.

Подобряването на външните условия и облекчаването на ограниченията върху производството се очаква да повишат обемите на търговията, според доклада.

Докато общият темп на инфлация се забавя, по-високият ръст на заплатите е пречка за по-бързото забавяне на инфлацията.

„Продължаващата политическа несигурност излага на риск планираните реформи и инвестиции“, каза ОИСР.

Той допълни, че лихвите следват лихвите в еврозоната, в съответствие с валутния борд, но тяхното предаване към българската икономика е бавно и непълно, което допринася за бума на кредитирането на домакинствата.

ОИСР каза, че трябва да бъдат приложени повече макропруденциални мерки, за да се забави темпът на растеж на заемите.

Очаква се фискалният дефицит да се разшири значително с увеличени разходи през 2024 г.

„По-разумна фискална политика следователно ще бъде оправдана за управление на търсенето и подготовка за по-дългосрочни предизвикателства.“

Ангажиментите за цялостно прилагане на мерките за реформа на Механизма за възстановяване и устойчивост и цялостната пътна карта за зелен преход биха позволили на България да засили тенденцията на растеж и да екологизира икономиката.

Българската икономика е нараснала с 1,8 процента през 2023 г., движена от потреблението и инвестициите, съобщи ОИСР.

READ  Dodge обявява "последно обаждане" за своя мощен V8 задвижван Challenger и Supercharger

Високият растеж на заплатите и ниските лихвени проценти засилиха динамиката на вътрешното потребление.

Бавният и непълен преход на затягане на паричната политика в еврозоната, съчетан с нарастващата инфлация, доведе до ускоряване на кредитирането на домакинствата.

Ръстът на заемите беше особено силен в жилищния сектор, където годишният ръст на ипотечните заеми надхвърли 20 процента за три последователни месеца през първото тримесечие на 2024 г.

В доклада се казва, че индустриалното производство остава слабо.

Годишният темп на инфлация намаля от 14% през март 2023 г. до 3% през март 2024 г.

Обемите на търговията показаха признаци на възстановяване през 2024 г. Обемите на износа намаляха през 2023 г., отразявайки слабото външно търсене и ограниченията от страна на предлагането в промишленото производство.

Тези фактори допринесоха и за спад в обема на вноса през същия период, в резултат на резкия спад на вноса на суровини.

Преминаването от руски суров петрол, поддръжката на една от основните атомни електроцентрали в България и по-ниските цени на енергията отслабиха стойността на износа на енергия, каза ОИСР.

В доклада се казва, че развитието на лихвените проценти ще продължи да следва паричната политика на еврозоната в светлината на системата на паричен съвет и планираното приемане на еврото.

В момента дефицитът е на умерени нива, но се очаква да се разшири значително.

Бюджетът за 2024 г. има за цел да увеличи номиналните разходи с 12,1 процента, като ръстът на разходите отразява по-високите социални трансфери, включително 11-процентно увеличение на минималната пенсия заедно с рязкото увеличение на заплатите в публичния сектор.

Очакват се и увеличени капиталови разходи за общинска инфраструктура и проекти за отбрана.

READ  Служителите на Activision Blizzard печелят синдикални гласове

В доклада се посочва, че намалените ставки на данъка върху добавената стойност върху хляба, брашното, ресторантьорските услуги и кетъринга остават в сила, но тези временни мерки за финансова подкрепа ще бъдат оттеглени до края на годината.

Очаква се растежът да се възстанови до 2,5 процента през 2024 г. и 2,9 процента през 2025 г. По-ниската безработица и по-високият ръст на заплатите ще помогнат за подкрепа на потреблението.

Получаването на втория транш от фондовете на ЕС, възлизащ на общо 724 милиона евро (0,7 процента от БВП) тази година, се очаква да стимулира публичните и частните инвестиции.

Според доклада износът се очаква да се възстанови в съответствие с външните развития.

Очаква се инфлацията да се забави до 3% през 2024 г., движена от по-ниските глобални цени на храните и енергията, съчетани с обявените от правителството мерки за покриване на разходите за такси за обучение и сърдечно-съдови лекарства, но основната инфлация ще бъде поддържана от по-висок номинален ръст на заплатите. .

Високият натиск върху заплатите, съчетан с постоянния недостиг на работна ръка, ще затрудни привеждането на инфлацията в съответствие с тази в други страни от еврозоната, където общата инфлация се очаква да достигне 2,8 процента през 2025 г.

ОИСР заяви, че трудностите и забавянията при приемането на реформите, необходими за отпускане на средства от ЕС, заплашват да намалят размера на допълнителните средства и инвестиции.

Моля, подкрепете The Sofia Globe, като се регистрирате, за да станете абонат на нашата страница в Patreon:

Станете спонсор!