PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Общественият дебат в България за децата в неравностойно положение: между трудовата миграция, институционалните стандарти и разширеното семейство

Общественият дебат в България за децата в неравностойно положение: между трудовата миграция, институционалните стандарти и разширеното семейство

Докладът на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) за 2020 г. подчерта въздействието на трудовата миграция върху левите деца. „Оставянето на милиони деца без родителска грижа е грубо нарушение на човешките права“.

На 12 декември в София съвместният проект на Съвета на Европа и Европейската комисия ROMACT И този Службата на българския омбудсман Обществен дебат за децата, изоставени от родители, пътуващи по работа в чужбина.

Интервенциите на ROMACT на местно ниво в България изведоха наяве повишената уязвимост на децата в неравностойно положение в ромските общности, чиито родители мигрират в чужбина за работа („национални семейства“, „евро-сираци“, „деца само вкъщи“ наред с други термини могат да бъдат намерено.“), подробно описано в доклада. Деца в неравностойно положение: между трудовата миграция, институционалните стандарти и разширеното семейство. Докато работата в чужбина може да подобри финансовото състояние на семейството в дългосрочен план, оставянето на децата без засилена защитна мрежа може да изложи определени видове деца на риск, особено в общности с ограничен достъп до основни услуги.

Събитието ще бъде възможност за стимулиране на разработването на политики, укрепване на целенасочените действия на място и повишаване на осведомеността за уязвимостта на ромските деца, които са в неравностойно положение в бедни и маргинализирани общности от родители, които пътуват в чужбина за работа.

В дискусията ще участват ръководители и експерти от отговорни български държавни институции, академици, проект ROMACT; Заместник-председател на Комитета на ООН по правата на детето, представител на Управляващия комитет на Съвета на Европа по правата на детето (CDENF), докладчик на ПАСЕ за децата, засегнати от трудовата миграция, ръководител на мисията на УНИЦЕФ – България. Поканени са и народни представители, зам.-министри и представители на гражданското общество.

READ  Предвижда се в България да се проведат президентски избори на 14 ноември