PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Обзор на годината: Регулиране на чуждестранните инвестиции в България

Всички въпроси

Година на преглед

Една от най-важните сделки за България през 2021 г. е придобиването на българските дружества на ЧЕЗ Груп в енергетиката (електроснабдяване) от дъщерно дружество на Еврохолд България АД. Сделката включваше продажбата на всичките седем български дружества от групата на ЧЕЗ за 335 милиона евро. Базирана в София, Еврохолд България АД е водеща бизнес група, оперираща в региона, и най-голямото публично регистрирано холдингово дружество в България. Оперира в 12 европейски страни в застраховане, лизинг, продажба на автомобили, управление на активи и инвестиционни услуги.

Друга голяма транзакция във финансовия сектор беше придобиването за 1 милиард евро на Райфайзенбанк, българското дъщерно дружество на Raiffeisen Bank International, от KBC Bank, дъщерно дружество на белгийската KBC Group NV. Сделката приключва през юни 2022 г. Сделката включва българските банкови операции на Райфайзен Банк Интернешънъл, Райфайзен Лизинг България, Райфайзен Асет Мениджмънт, Райфайзен Застрахователен Брокер и Райфайзен Сервизен Център. Освен това през 2021 г. KBC Group NV и нейното българско дъщерно дружество ДЗИ – Животозастраховане ЕАД (ДЗИ) успешно наддадоха 77,7 милиона евро за българския пенсионен и животозастрахователен бизнес на NN Group. Като част от сделката ДЗИ придоби всички акции на NN Пенсионноосигурителна компания ЕАД (България), както и всички активи и пасиви на NN Insurance Co Ltd – клон София (България).

READ  БВП на България достигна рекордните 68 млрд. евро през миналата година – Novinite.com