PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

ОББ повишава темпа на растеж на БВП на България за 2023 г. до 1,5%

ОББ повишава темпа на растеж на БВП на България за 2023 г. до 1,5%

13 март (Виж Новините) – Обединена българска банка (ОББ) съобщи в понеделник, че повишава прогнозата си до 1,5% от 0,7% в прогнозата си за реален икономически растеж в България през 2023 г., на фона на макроикономическото развитие в страната през четвъртото тримесечие на 2022 г. Месеците са първите три за тази година.

Подобрената перспектива е резултат от 6,3% годишен ръст на потреблението, особено на домакинствата, през последните три месеца на миналата година, посочва ОББ в тримесечния си макроикономически отчет. Въздействието на по-високото потребление беше подсилено от увеличението на бруто образуването на основен капитал, което се увеличи за първи път от четвъртото тримесечие на 2020 г., с 2,4% на годишна база.

По-малката вероятност политическата криза в България да продължи, както и по-ниските цени на енергията също допринесоха за подобрената перспектива.

Миналата седмица Статистическата служба обяви, че БВП на България е нараснал с 3,4% през 2022 г. Това се сравнява с предварително очакваното от ОББ увеличение на БВП от 3,5%.

Кредиторът също така очаква лихвените проценти в България да се покачат, но по-късно от очакваното, което ще стимулира икономиката, както и инфлацията. България беше едно от малкото изключения сред страните членки на ЕС, където средните заплати се повишиха със същия темп като потребителските цени през 2022 г., съответно с 13,6% и 13,5%. От ОББ допълват, че средните заплати в България ще продължат да растат, но с по-бавни темпове през настоящата година.

READ  Резултатите от тегленето на джакпот от 194 милиона долара