PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Ново откритие трансформира нашето разбиране за кристалите

Ново откритие трансформира нашето разбиране за кристалите

Ново проучване установява, че кристалните структури, които са от решаващо значение за материалознанието и технологиите като полупроводници и слънчеви панели, не винаги са подредени по подреден начин. Те откриха, че произволното подреждане на шестоъгълни слоеве (RHCP), считано преди това за преходно състояние, вероятно ще бъде стабилно и може да осигури нови полезни свойства в многовидови материали като силициев карбид, използван в електрониката с високо напрежение и бронежилетките.

Предишните вярвания бяха преобърнати от откриването на неправилно подредени структури.

За мнозина думата „кристали“ извиква изображения на искряща слънчева светлина, създаваща призми от цветове на дъгата или полупрозрачни камъни, за които се смята, че имат лечебна сила. Но в науката и инженерството кристалите придобиват по-техническа дефиниция. Те се разглеждат като вещества, чиито компоненти – независимо дали са атоми, молекули или наночастици – са подредени редовно в пространството. С други думи, кристалите се идентифицират чрез правилното подреждане на техните компоненти. Познати примери включват диаманти, готварска сол и захарни кубчета.

Сангу Лий

Сангу Лий. Кредит: Политехнически институт Rensselaer

Противно на тази широко приета дефиниция, скорошно проучване, ръководено от Sangwoo Lee, асистент в катедрата по химическо и биологично инженерство в Политехническия институт Rensselaer, разкрива интересен аспект на кристалните структури, разкривайки, че подреждането на компонентите в кристалите не е така. Винаги задължително редовно.

Това откритие напредва в областта на материалознанието и има нереализирани последици за материалите, използвани в него[{“ attribute=““>semiconductors, solar panels, and electric vehicle technologies.

One of the most common and important classes of crystal structures is the close-packed structures of regular spheres constructed by stacking layers of spheres in a honeycomb arrangement. There are many ways to stack the layers to construct close-packed structures, and how nature selects specific stacking is an important question in materials and physics research. In the close-packing construction, there is a very unusual structure with irregularly spaced constituents known as the random stacking of two-dimensional hexagonal layers (RHCP). This structure was first observed from cobalt metal in 1942, but it has been regarded as a transitional and energetically unpreferred state.

Lee’s research group collected X-ray scattering data from soft model nanoparticles made of polymers and realized that the scattering data contains important results about RHCP but is very complicated. Then, Patrick Underhill, professor in Rensselaer’s Department of Chemical and Biological Engineering, enabled the analysis of the scattering data using the supercomputer system, Artificial Intelligence Multiprocessing Optimized System (AiMOS), at the Center for Computational Innovations.

“What we found is that the RHCP structure is, very likely, a stable structure, and this is the reason that RHCP has been widely observed in many materials and naturally occurring crystal systems,” said Lee. “This finding challenges the classical definition of crystals.”

The study provides insights into the phenomenon known as polytypism, which enables the formation of RHCP and other close-packed structures. A representative material with polytypism is silicon carbide, widely used for high-voltage electronics in electric vehicles and as hard materials for body armor. Lee’s team’s findings indicate that those polytypic materials may have continuous structural transitions, including the non-classical random arrangements with new useful properties.

“The problem of how soft particles pack seems straightforward, but even the most basic questions are challenging to answer,” said Kevin Dorfman of the University of Minnesota-Twin Cities, who is unaffiliated with this research. “This paper provides compelling evidence for a continuous transition between face-centered cubic (FCC) and hexagonal close-packed (HCP) lattices, which implies a stable random hexagonal close-packed phase between them and, thus, makes an important breakthrough in materials science.”

“I am particularly pleased with this discovery, which shows the power of advanced computation to make an important breakthrough in materials science by decoding the molecular level structures in soft materials,” said Shekhar Garde, dean of Rensselaer’s School of Engineering. “Lee and Underhill’s work at Rensselaer also promises to open up opportunities for many technological applications for these new materials.”

Reference: “Continuous transition of colloidal crystals through stable random orders” by Juhong Ahn, Liwen Chen, Patrick T. Underhill, Guillaume Freychet, Mikhail Zhernenkovc and Sangwoo Lee, 14 April 2023, Soft Matter.
DOI: 10.1039/D3SM00199G

Lee and Underhill were joined in research by Rensselaer’s Juhong Ahn, Liwen Chen of the University of Shanghai for Science and Technology, and Guillaume Freychet and Mikhail Zhernenkov of Brookhaven National Laboratory.

READ  Астрономите засичат изключително мощни, бързи радиоизлъчвания, които отклоняват близка галактика