PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Нетните печалби на българските банки са се увеличили с 50% на годишна база в края на юли, докато активите са се увеличили с 2,1%

Нетните печалби на българските банки са се увеличили с 50% на годишна база в края на юли, докато активите са се увеличили с 2,1%

СОФИЯ (България), 1 септември (SeeNews) – Банките, опериращи в България, са регистрирали обща нетна печалба от 1,2 милиарда лева (613,1 милиона долара/613,6 милиона евро) през първите седем месеца на 2022 г., което е увеличение от 400 милиона лева. През същия период на 2021 г., каза централната банка.

Общият нетен оперативен доход на банковия сектор е 2,98 млрд. лв. в края на юли, съобщи в сряда Българската народна банка (БНБ) в месечния си отчет за дейността на местните банки. Това се сравнява с общ нетен оперативен приход от 2,6 млрд. лв. за първите седем месеца на миналата година.

Общите приходи от лихви на банките в България нарастват от 1,74 млрд. на 1,92 млрд. през периода януари-юли, докато общите приходи от такси и комисиони нарастват до 996,4 млн. лв. от 815,6 млн. лв.

Общата сума на активите на банките възлиза на 145,1 млрд. лв. в края на юли, което е ръст от 10,7% на годишна база, отбелязвайки годишен ръст от 3 млрд. лв. след 142,1 млрд. лв. в края на юни.

Общият кредитен портфейл на българската банкова система възлиза на 82,3 млрд. лв. в края на първите седем месеца на текущата година, след 1,6% месечно увеличение.

В края на юли депозитите в банковата система са общо 124.7 млрд., или с 2.4% повече от предходния месец. Увеличение на депозитите бележат Нефинансови институции – 3.4%, Домакинства – 1.2%, Други финансови институции – 5.4%, Кредитни институции – 6.2%, и Държавно управление – 5.0%.

УниКредит Пулбанк е най-големият кредитор в България по активи към края на юли, следвана от Банка ДСК и Обединена българска банка (ОББ).

READ  Броят на жертвите на Govt-19 в България е 14 418

KBC Bank България беше създадена, след като KBC завърши сливането на австрийското подразделение Raiffeisenbank International България през юли, което я направи шестият по големина кредитор в България, показват данните на БНБ.

(1 евро = 1,95583 лева)