PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Нетните печалби на българските банки са се увеличили с 50% на годишна база в края на юли, докато активите са се увеличили с 2,1%

СОФИЯ (България), 1 септември (SeeNews) – Банките, опериращи в България, са регистрирали обща нетна печалба от 1,2 милиарда лева (613,1 милиона долара/613,6 милиона евро) през първите седем месеца на 2022 г., което е увеличение от 400 милиона лева. През същия период на 2021 г., каза централната банка.

Общият нетен оперативен доход на банковия сектор е 2,98 млрд. лв. в края на юли, съобщи в сряда Българската народна банка (БНБ) в месечния си отчет за дейността на местните банки. Това се сравнява с общ нетен оперативен приход от 2,6 млрд. лв. за първите седем месеца на миналата година.

Общите приходи от лихви на банките в България нарастват от 1,74 млрд. на 1,92 млрд. през периода януари-юли, докато общите приходи от такси и комисиони нарастват до 996,4 млн. лв. от 815,6 млн. лв.

Общата сума на активите на банките възлиза на 145,1 млрд. лв. в края на юли, което е ръст от 10,7% на годишна база, отбелязвайки годишен ръст от 3 млрд. лв. след 142,1 млрд. лв. в края на юни.

Общият кредитен портфейл на българската банкова система възлиза на 82,3 млрд. лв. в края на първите седем месеца на текущата година, след 1,6% месечно увеличение.

В края на юли депозитите в банковата система са общо 124.7 млрд., или с 2.4% повече от предходния месец. Увеличение на депозитите бележат Нефинансови институции – 3.4%, Домакинства – 1.2%, Други финансови институции – 5.4%, Кредитни институции – 6.2%, и Държавно управление – 5.0%.

УниКредит Пулбанк е най-големият кредитор в България по активи към края на юли, следвана от Банка ДСК и Обединена българска банка (ОББ).

READ  Председателят на Trip.com Group Джеймс Лианг се среща с българския министър на туризма Стела Балдова, за да засили европейското сътрудничество на групата на фона на глобалното възстановяване на пътуванията

KBC Bank България беше създадена, след като KBC завърши сливането на австрийското подразделение Raiffeisenbank International България през юли, което я направи шестият по големина кредитор в България, показват данните на БНБ.

(1 евро = 1,95583 лева)