PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Нетната печалба на Allterco за първото полугодие на България намаля с 9%, очаква се приходите да нараснат с 43% през 2022 г.

Нетната печалба на Allterco за първото полугодие на България намаля с 9%, очаква се приходите да нараснат с 43% през 2022 г.

София (България), 16 август (Виж Новини) – Българският разработчик на IoT продукти Алтерко [BUL:A4L] Неговата консолидирана нетна печалба за първата половина на 2022 г. е 6,34 милиона ($3,3 милиона/3,2 милиона евро), в сравнение с 6,85 милиона година по-рано, тъй като оперативните приходи са се удвоили. – Развитие на цифрите.

Оперативните приходи на Allterco, с изключение на продадения телекомуникационен бизнес в Югоизточна Азия, са нараснали до 37,4 милиона лева от 28,8 милиона лева през първите шест месеца на 2022 г., съобщи Allterco в междинен финансов отчет късно в понеделник.

Приходите от продажби на стоки и продукти нарастват с около 37% на годишна база до 35,7 млн. лева.

Оперативните разходи на дружеството за полугодието са нараснали до 29,7 млн. лв. от 20,7 млн. лв. година по-рано, като себестойността на продадените стоки се е повишила с 46% до 17,5 млн. лв. Значително нарастват и разходите за заплати – с около 2 млн. лв. до 5.55 млн. лв.

Значително намаление има при търговските задължения от 66,8% до 0,5 млн. лв., отбелязват от Алтерко. 751 000 лева към Линк Мобилити Груп са отписани веднъж през първото полугодие.

Компанията препотвърди очакванията на ръководството за цялостен силен ръст на продажбите през 2022 г. или ръст от 43% на годишна база до около 43,5 милиона евро (44,1 милиона долара). След инвестиции за разширяване на бизнеса, оперативната печалба се очаква да бъде около 9,6 милиона евро.

„Търсенето на нашите продукти нарасна още повече през първите шест месеца на годината. Има особено търсене на нашите интелигентни електромери. Освен това започнахме да доставяме Pro устройства в края на второто тримесечие. В момента работим върху по-нататъшното развитие. Безпроблемната интеграция на нашата технология Shelley в нашето приложение и предложенията на нашите партньори“, каза той. Каза изпълнителният директор на Алтерко Димитър Димитров.

READ  Базираният във Франция Sentinelblu купува българското Metrolo

През септември 2021 г. Allterco продаде дъщерни дружества в Сингапур, Малайзия и Тайланд на регистрираната в Сингапур Skylight Venture Capital за общо 2,1 милиона евро.

Към края на юни Alterco притежава пет дъщерни дружества, включително по едно в САЩ и едно в Германия. Той притежава 30% дял в китайско подразделение, с опция за закупуване на до 50% и придобиване на контролен дял до 80%.

По-рано този месец Allterco подписа обвързващ срочен лист за придобиване на словенския играч от сектора GOAP doo Nova Gorica за 3,3 милиона евро, което очаква да приключи до ноември.

($ = 0,9860 евро)