PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Нетната печалба на Корадо България се е повишила с 5% през януари-септември

Нетната печалба на Корадо България се е повишила с 5% през януари-септември

София (България), 28 октомври (Виж Новините) – Производител на стоманени радиатори Корадо България [BUL:KBG]Част от базираната в Чешката република Corrado Group съобщи в петък, че нетната й печалба за първите девет месеца на 2022 г. е нараснала с 5% до 4,46 милиона лева (2,27 милиона долара/2,28 милиона евро).

Приходите на Корадо България са се увеличили с 3% до 46,2 млн. лв. за отчетния период, се казва в междинния финансов отчет на компанията.

По отношение на обема, той е намалял до 376 971 единици от 483 013 единици през предходната година.

Основният клиент на Корадо България е нейната майка Корадо Груп, която генерира значителен спад в продажбите в Югоизточна Европа.

Според Корадо България представянето на компанията до края на 2022 г. и през 2023 г. ще бъде негативно повлияно от очакваното забавяне на поръчките, енергийната криза, лихвените проценти, новите огнища на COVID-19 и турбулентните геополитически развития.

Въпреки това, компанията е оптимист за своите средносрочни и дългосрочни перспективи, цитирайки своята „силна суровинна база“, „предварително закупена енергия“ и потенциално намаляване на производствените разходи, наред с други предимства.

Акциите на Корадо България се търгуваха на ниво от 6,30 лв. на Софийската фондова борса към 10:22 CEST в петък.

(1 евро = 1,95583 лева)

READ  Солидарността при земетресението укрепва връзките между българските турци и Турция: високопоставен служител