PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Нетната печалба на българската „Чайкафарма“ Q1 спадна с 38% на годишна база

София (България), 7 юни (вижте Новини) – Български фармацевтичен производител Saikaporma [BUL:THQM] Нейната консолидирана нетна печалба за първото тримесечие на 2022 г. падна до 1,88 милиона лева (1,02 милиона долара / 961 230 милиона евро) във вторник.

Приходите на компанията паднаха до 12,8 милиона от 13,4 милиона за периода януари – март, според междинен финансов отчет, издаден от Saikaparma.

С 10,87 млн. лв. оперативните разходи на Чайкафарма са нараснали с 5,5% през първото тримесечие спрямо същия период на 2021 г.

Разходите за стоките на компанията се повишиха с 10% на годишна база до 4,4 млн. лв., докато разходите за наети услуги спаднаха, а разходите за персонал бяха като цяло равни.

Активите на Чайкафарма възлизат на общо 117 милиона в края на март спрямо 117,5 милиона по същото време на миналата година.

Ръководството на компанията предлага да се отмени дивидентът за 2021 г. и да се отнася за 10% от нетната печалба за миналата година от 1,4 милиона паунда. Планирано е акционерите да гласуват предложението на публично събрание на 20 юни.

Акциите на Saikaparma се търгуваха без промяна в 15.50 на последната си търговска сесия в понеделник.

(1 евро = 1,95583 лева)

READ  Уорън Фини предупреждава Северна Ирландия за опасността, която представлява новата България