PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Нетната печалба на БГ Агро ще се увеличи десетократно през 2021 г

София (България), 9 март (вижте Новини) – Българска земеделска група БГ Агро [BUL:BGAG] Нейната консолидирана нетна печалба нарасна до 9,3 милиона лева (5,2 милиона долара / 4,75 милиона евро) през 2021 г., което се дължи на рязко увеличение на продажбите на стоки спрямо 862 000 лева година по-рано.

При 161,2 милиона налози общите приходи на БГ Агро за дванадесетте месеца, приключващи декември 2021 г., са с 47,5% по-високи в сравнение с 2020 г., при 109,3 милиона налози, съобщи компанията във финансовия си отчет за 2021 г., публикуван миналата седмица.

Приходите от продажби на стоки през разглеждания период са 133,8 млн. лв. при 79 млн. лв. през 2020 г., докато продажбите на продукти и услуги намаляват съответно с 40,5% и 45%.

Компанията е получила 4,1 милиона лева държавни субсидии през миналата година при 3,5 милиона лева през 2020 година.

Разходите на Fiji Agro нараснаха до 151,1 милиона през 2021 г. от 108 милиона през предходната година, поради по-високите разходи за персонал, цените на продадените стоки и разходите за стоки.

Базираната във Варна земеделска група се състои от пет изцяло притежавани дъщерни дружества и едно непряко дъщерно дружество.

Акциите на БГ Агро поскъпнаха с близо 46% във вторник, затваряйки на 1,62 на Българската фондова борса.

(1 евро = 1,95583 лева)

READ  Съвети за залагания на крикет и прогнози за мачове: Сърбия обиколка на България 2022 - Сърбия срещу България - 4-ти мач