PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Народният представител Цветелина Бенкова, експерти представят документ, очертаващ индустриалните и енергийните приоритети в България

Народният представител Цветелина Бенкова, експерти представят документ, очертаващ индустриалните и енергийните приоритети в България

Цветелина Бенкова, евродепутат от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите и представители на икономическия и енергийния сектор на България, представи в понеделник документ, който очертава приоритетите на българската индустрия и енергетика. Пред репортери в Националния пресклуб на БТА в София в понеделник Бенкова отбеляза, че това са националните приоритети, които евродепутатите, които ще бъдат избрани през 2024 г., трябва да защитават.

Бенкова представи седемте приоритета, залегнали в документа, които не са подредени по важност. Първият е да се гарантира сигурността на енергийните доставки. Тя посочи, че целта трябва да бъде осигуряването на възможно най-евтините енергоносители. Според нея трябва да се осигури дългосрочна предвидимост на цените.

Вторият приоритет е свързан с развитието на ядрената енергетика, която според Бенкова трябва да се превърне в основен източник на енергия в Европейския съюз. Третият приоритет е свързан с производството на жизненоважни суровини. Четвъртият приоритет е поддържането на конкурентоспособността на тази индустрия и предоставянето на висококачествени възможности за работа.

Петият приоритет е балансиран енергиен микс. Целта е да се осигури ясен фокус и икономически и финансови стимули за развитието на алтернативни технологии и техните компоненти в ЕС, вместо да се насърчава вносът на по-евтини технологии от трети страни.

Шестият приоритет е свързан с подобряване на свързаността с електрическите и енергийните мрежи на Европейския съюз. Седмият приоритет се фокусира върху академичните постижения и развитието на човешкия потенциал. По думите на Бенкова трябва да се обърне внимание на недостига на квалифицирана работна ръка не само в България, но и в целия Европейски съюз.

Шефът на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев посочи, че проблемите на европейската икономика се задълбочават в сравнение със световната. Той посочи, че най-големият износ на България е насочен към страните от Европейския съюз. Следователно забавянето на европейската икономика води до забавяне и на българската икономика. Велев обясни, че основният фактор за конкурентоспособността на всяка икономика е нейната индустрия, която от своя страна зависи от конкурентоспособността на цените на електроенергията. Велев подчерта: „Искаме България да заема по-активна и конструктивна позиция при определянето на европейските политики“.

READ  Докладът установява, че най-богатите американци не плащат почти никакви данъци върху доходите

Председателят на Надзорния съвет на Еврохолд България Асен Христов призова бъдещите евродепутати да се запознаят с документа. Според Кристоф този документ отразява националния интерес на България.

Изпълнителният секретар на Българския атомен форум Станимир Георгиев смята, че през 2050 г. България трябва да разполага с 4000 MW ядрени мощности. По думите му, за да се случи това, трябва да има условия, най-вече политическо разбиране и подкрепа от българското правителство. Според него ядрените технологии и възобновяемите енергийни източници трябва да вървят ръка за ръка.

Представеният документ е изготвен съвместно с изпълнителния директор на Електроенергийния системен оператор Ангелин Цачев, председателя на Управителния съвет на Българската асоциация на металургичните индустрии Никола Рангелов, Румен Цонев – изпълнителен директор на КЦМ 2000 Груп, и Константин Стаменов – председател на Българската асоциация на металургите. Промишлени потребители на енергия.