PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Млади звезди бяха заснети да излъчват високоенергийни гама лъчи за първи път

Млади звезди бяха заснети да излъчват високоенергийни гама лъчи за първи път

Астрономите са наблюдавали за първи път млада звезда, подобна на слънце, излъчваща високоенергийна гама радиация.

Това наблюдение представлява първото доказателство, че този тип звезда с ниска маса, наречена T. Tauri звезда, заобиколена от диск от газ и прах, може да излъчва гама лъчение. Накратко, този тип радиация е най-енергийната форма на светлина. В бъдеще тези открития може да имат важни последици за нашето разбиране за звездите и планетните системи по време на годините на тяхното формиране.