PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Меморандум за разбирателство относно спортната почтеност на химикалките Sportradar с българската полиция

Sportradar подписа нов Меморандум за разбирателство с Главна дирекция на Националната полиция на България, с цел защита и запазване безопасността на спорта в страната.

В рамките на стратегическото партньорство организациите ще обменят информация, документи и анализи, свързани със спортната почтеност, за да се справят по-добре с измамите, уреждането на мачове и корупцията.

Генералната дирекция на Националната полиция на България и Sportradar ще проучат и други възможности за съвместни проекти, в които те могат да си сътрудничат и да се подкрепят взаимно.

Меморандумът за разбирателство между Главната дирекция на Националната полиция и Спортния радар ще подобри сътрудничеството в областта на защитата и поддържането на почтеността в спорта и спортните залагания. „Българският спорт е в по-безопасна ситуация в резултат на това сътрудничество“, каза Николай Хаджеев, шеф на Българската национална полиция.

Андреас Краниш, управляващ директор на Integrity Services в Sportradar, добави: „Поддържането на почтеността на глобалния спорт е наш приоритет номер едно и такова партньорство ще ни помогне да намалим риска от залагания за корупция.

„Нашата цел е да установим ефективни канали за комуникация с Главната дирекция на Националната полиция, за да идентифицираме и решим бързо проблемите на почтеността, пред които е изправен спортът в България.“

Сделката става след като Sportradar обяви миналата седмица подробности за подобно споразумение със Западноазиатската футболна федерация.

READ  Подкомитетът на Big 12 казва „нищо неизбежно“ относно потенциалното разширяване