PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Компанията майка на CT Interactive се появи на Българската фондова борса

Телематик Интерактив България МThe компания майка на CT интерактивнаИ Той беше пуснат за публична подписка и акциите му започнаха да се търгуват на Българската фондова борса от вторник, 22 март.

Компанията за онлайн игри стъпи на местната фондова борса след успешно първично публично предлагане (IPO) през февруари. Акциите на дружеството се котират на Българската фондова борса TIB.

„Приветстваме Bulgaria Telematic на Българската фондова борса, оценяваме стремежа на компанията да стане публично достояние, което е стремеж към пълна прозрачност и заявеното желание да покаже, че хазартната дейност е отворена и социално отговорна, което създава доверие сред участниците на пазара“, той заяви. Ману Муравинов, д.м.н. Главен изпълнителен директор на Българска фондова борса.

Той добави: „Дебютът на компанията на борсата е крайъгълен камък в нашето развитие. Листването е доказателство за нашите дългосрочни планове за развитие за разширяване на хоризонтите на компанията, което е предпоставка за постигане на по-добри резултати“, Лъчезар Петров, главен изпълнителен директор на Telematic Interactive и нейното дъщерно дружество CT Interactive.

Парите, събрани от Telematic Interactive Bulgaria, ще бъдат Инвестиран в разширяването на компанията на нови пазари в световен мащаб.

READ  Българският парламент заседава след трети избори тази година