PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Календар на събитията за България на 4 февруари

Календар на събитията за България на 4 февруари

СОФИЯ (България), 2 февруари (SeeNews) – Ето график на корпоративни, икономически и политически събития, случващи се в или свързани с България до 15 февруари.

4 февруари, петък – София: Националният статистически институт публикува данни за издадените разрешителни за строеж и започналото строителство през четвъртото тримесечие на 2021 г.;

4 февруари, петък – София: Националният статистически институт публикува проучване на потребителите през януари 2022 г.;

10 февруари четвъртък – София: Националният статистически институт публикува данни за продажбите в индустрията, строителството и търговията през декември 2021 г.;

10 февруари четвъртък – София: Националният статистически институт публикува предварителни данни за търговията със стоки с трети страни (Екстрастат) за декември 2021 г.;

10 февруари четвъртък – София: Националният статистически институт публикува предварителни данни за местата за пребиваване през декември 2021 г.;

Понеделник, 14 февруари – София: Националният статистически институт публикува данни за служителите, средните работни заплати през четвъртото тримесечие на 2021 г.;

15 февруари, вторник – София: Националният статистически институт публикува предварителни данни за индексите на потребителските цени за януари 2022 г.;

15 февруари, вторник – София: Националният статистически институт публикува данни за доходите, разходите и потреблението на домакинствата през четвъртото тримесечие на 2021 г.;

READ  Министерският съвет изразява гордостта си от тази страна по случай деня на основаването