PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Как да разрешим българския парадокс: силен растеж, но постоянна бедност и неравенство?

Икономистите в областта на развитието отдавна са се съгласили, че икономическият растеж не намалява непременно бедността и неравенството. България, страна-членка на Европейския съюз с население от 6,5 милиона, дава друга илюстрация.

Как да разрешим парадокса на България – силен растеж и добра икономика, но преобладаваща бедност и гражданско недоволство? Това е основният въпрос, на който Световната банка ще отговори при изготвянето на нова систематична идентификация на България.

Световната банка си партнира с България през последните три десетилетия, като предоставя подкрепа от първите години на нейния преход към пазарна икономика. Последната актуализация на Систематичната диагностика на страната прави задълбочен и независим поглед върху предизвикателствата пред развитието на България и изследва как силният растеж и стабилната макроикономика да се превърнат в просперитет за всички българи.

Поглеждайки назад към развитието на България през последното десетилетие, страната се представи забележително добре. Реалните доходи вървят стабилно към средните нива за ЕС, като вече достигат 55 % от средните за ЕС. Страната успя да постигне силни темпове на растеж и рекордно ниска безработица в периода преди избухването на пандемията от COVID-19, докато законодателството й продължи да се привежда в съответствие с най-съвременните постижения в правото на ЕС.

На този фон обаче тревожни са други устойчиви тенденции – населението на България продължава да мигрира към по-богатите страни-членки на ЕС и ОИСР, бедността остава сред най-високите в ЕС, а неравенството в доходите сред членовете на ЕС е сред най-лошите.

Пандемията от Covid-19 влоши още повече ситуацията. Най-уязвимите включват тези, които първи са загубили работата си и все още се опитват да се върнат към нивата на доходите си преди пандемията. Достъпът до обществени услуги, включително вода и канализация, адекватна пътна инфраструктура, здравеопазване, образование, грижи за възрастни хора и социални услуги остава неравен в цялата страна. Междувременно населението на България бързо намалява.

READ  Годишната инфлация в България е 12,4% през март, най-високата от юли 2008 г.

Как да разрешим българския конфликт? Световната банка идентифицира междусекторна бариера – институции. Systematic Country Diagnostic установява, че няма лесно решение за подобряване на управлението и организациите, така че решенията трябва да се търсят за всеки сектор. Например, укрепването на уменията на всички българи е ключово, ако страната иска да повиши средните доходи с по-бързи темпове.

Преодоляването на институционалните пропуски изисква силен ангажимент и убеденост. За да се постигне това, българските институции трябва да бъдат прозрачни и отговорни – исканията на гражданите да се изпълняват. Освен това България трябва да премине към модел на зелен растеж в съответствие с Европейската зелена сделка и собствените си национални задължения.

Прочетете пълното официално заключение за страната (PDF)