PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Как България да оползотвори максимално своите публични разходи?

Как България да оползотвори максимално своите публични разходи?

Последният преглед на публичните финанси на Световната банка разглежда тенденциите в приходите заедно с ефективността и ефикасността на фискалните разходи.

Натисни тук Прочетете пълния доклад

България следва фискална дисциплина и разумна фискална политика от въвеждането на режима на паричен съвет в средата на 1997 г. Ниските нива на публичния дълг се поддържат от относително ниски фискални дефицити или излишъци през някои години. Това позволи на финансовата система да поеме неотдавнашните сътресения относително невредими и осигури достатъчно фискално пространство за справяне с възникващите кризи и ограничаване на сътресенията върху икономическата активност, пазара на труда и доходите. Подобно на своите връстници в ЕС, България видя, че финансите й се влошават след избухването на COVID-19 и след руската инвазия в Украйна, която наложи мерки за фискална подкрепа за смекчаване на пандемията и шоковете в цената на живота.

В бъдеще страната е изправена пред значителни демографски предизвикателства, които изискват увеличаване на публичните разходи в критични сектори. Освен това, публичните финанси на България трябва да бъдат поставени на стабилна основа, за да се преодолее продължаващото рязко забавяне на растежа и да се изпълнят фискалните цели, свързани с присъединяването към еврозоната.

Какво може да се направи и как България да оползотвори максимално своите публични разходи?

Това са насочващите въпроси за екип от икономисти на Световната банка, които разглеждат отблизо публичните финанси на България. Изследване на публичните финанси за България Редица основни бележки, в съавторство с Десислава Николова и Колет Мари Уилър, информират за анализа, включително:

  1. Оценка отдолу нагоре на пропуските в отчитането на ДДС в България
  2. Преоценка на последиците за благосъстоянието на българската фискална политика през перспективата на детската бедност
  3. Здравни данъци в България – Преглед, тенденции и резултати от симулация за възможно оптимизиране на нивата на здравния данък
  4. Оптимизиране на разходите в българските обществени поръчки: стратегически ресурсен анализ
  5. Цената на образованието и обучението в България
  6. Оценки на разликата в производството и финансовите мултипликатори
READ  България изостава от въвеждането на софтуер за електронен бизнес в ЕС - Novinite.com