PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Интервю с управителя на БНБ Димитър Радев за The Banker, част от Financial Times Ltd. , Проведено на 30 март 2021 г., брой май 2021 г.

Интервю с управителя на БНБ Димитър Радев за The Banker, част от Financial Times Ltd. , Проведено на 30 март 2021 г., брой май 2021 г.

ДИМИТЪР РАДЕВ, Въпроси и отговори

Губернаторът на Българската народна банка разговаря с Кит Жилет за изветрянето на пандемията Covid-19 и планира да приеме еврото в началото на 2024 г.

Димитър Радев е заемал длъжността управител на Българската народна банка (БНБ) от 2015 г. и я е ръководил през важни моменти от близкото минало на България. През 2020 г., в лицето на епидемията, централната банка прие пакет от мерки, надвишаващи 8% от БВП, насочени към укрепване на устойчивостта на банките по отношение на капитала и ликвидността.

В: Колко трудна ще бъде 2020 година за вас и за банковия сектор?

О: Изминалата година беше изключителна за всички. Изправени пред напълно неизвестни рискове, като създатели на политики и регулатори, ние трябваше да измислим решения, които биха имали голямо въздействие върху бизнеса, домакинствата и икономиката като цяло.

Чувствахме се напълно съкрушени от нашата огромна отговорност към обществото. Това беше общата последователност от необичайни условия с развитието на епидемията, нито един момент във времето.

Въпреки тяхното значение, нашите антикризисни мерки се оттеглиха към богатия опит на Националната банка на Бахрейн като цялостен пруденциален орган за банковия сектор. Положителните му ефекти върху икономиката са допълнени от благоразумното поведение на самите банки, както и от правителствените фискални и други мерки за подкрепа.

В: Как се представи банковият сектор през 2020 г.? Имаше ли значителни или неочаквани предизвикателства?

О: Нашите банки навлязоха в епидемията със силни капиталови и ликвидни позиции. Действията на НББ за повишаване на устойчивостта на сектора са проактивни и целят допълнително да подобрят способността на банките да поемат загуби в случай на нови рискове.

READ  Премиерът на Северна Македония Заев подаде оставка след лоши проучвания на общественото мнение

На фона на значително по-високите разходи за амортизация, печалбите на сектора за 2020 г. са около половината от печалбите от предходната година. Нашите банки успяха да поддържат комфортни нива на капитал и ликвидност и да продължават да отпускат заеми на икономиката.

Банките и надзорните органи придобиват знания и опит в справянето с безпрецедентните предизвикателства, породени от пандемията. Докато коронавирусът остава с нас, заедно с ограничителните мерки, засягащи икономиката, ние трябва да наблюдаваме своевременното признаване на кредитния риск от банките. Тяхното разумно предоставяне остава нашият надзорен приоритет.

Едно от предизвикателствата, които трябва да знаете през следващите месеци, е динамиката на качеството на банковите активи след изтичане на мораториума върху плащанията по банкови заеми.

Въпрос: България се присъедини към Втория валутен механизъм (ERM II) през 2020 г. и има за цел да приеме еврото през януари 2024 г. Смятате ли, че това е реалистична цел?

О: Амбициозно е, но е постижимо. Има огромна работа, която трябва да се свърши, за да се подготвим за еврото, но вярвам, че българските предприятия са много мотивирани и добре оборудвани да изпълнят всички стъпки и изисквания.

Приемането на еврото винаги е било стратегическа цел на България. И колкото по-близо се доближаваме до постигането му, толкова по-овластени сме да бъдем членове на Европейския валутен съюз.

Дори преди реалното преминаване към еврото, пътят напред е облагодетелствал България досега въпреки засилването на усилията ни за реформи, укрепването на нашите политики и укрепването на институционалния ни капацитет. Това вече беше демонстрирано чрез процеса на присъединяване към ERM II и Европейския банков съюз, който беше завършен миналата година, който включваше предпоставки за изпълнение на политическите задължения в няколко ключови области.

READ  Анулирането на Spirit Airlines продължава в цялата страна в сряда

Въпрос: Как се разви банковият сектор по време на мандата ви на длъжността? Има ли нерешени проблеми, свързани с банковите операции през 2014 г., възникнали малко преди встъпването ви в длъжност?

О: Спадът в банковия сектор през 2014 г. беше изолиран, без последствия. Но спомените от тези събития и политическите уроци, които толкова много се опитахме да научим в резултат, със сигурност бяха двигателите на дълбоки трансформации през последните години.

Банковият сектор и надзорът в България са изминали дълъг път и днес изглеждат забележимо по-различно, отколкото преди няколко години. През 2016 и 2019 г. секторът претърпя консолидация, подкрепена от прегледи на качеството на активите и стрес тестове – последният в навечерието на присъединяването към банковата асоциация.

Функцията за банков надзор на Националната банкова корпорация е напълно реформирана в много аспекти, вариращи от надзорни процедури до вземане на решения и управление.

В: Що се отнася до икономическия растеж в България, какви са предизвикателствата, които все още трябва да бъдат преодолени?

О: Икономиката ни се представи силно през последните години, като реалният БВП нараства между 3% и 4% годишно. Режимът на парична политика на Валутния съвет подпомага финансовата и макроикономическата стабилност в България от близо четвърт век. Конкурентоспособността на икономиката продължи да се подобрява, което се отразява в непрекъснатото нарастване на износа ни.

В същото време има забележителни структурни предизвикателства пред потенциала за растеж на българската икономика. Институционалните недостатъци, негативните демографски тенденции, включително стареене, свиване на работната сила и възникващ недостиг на умения, са сред областите на голямо внимание.

Остава основният сценарий, че тази година трябва да стане преломен момент в определянето на стабилен път за икономическо възстановяване в Европа, включително българската икономика. Година след избухването макроикономическите прогнози остават помрачени от високи нива на несигурност.

READ  Robinhood казва, че Dogecoin е представлявал 34% от приходите от криптовалута през първото тримесечие